PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Vlastnosti chemických látek - normy a potřebné informaceGarance

30.9.2016, RNDr. Anna Christiánová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení (ES) REACH Jedním z cílů nařízení (ES) REACH je generovat informace o všech chemických látkách užívaných v EU a stanovit obecný přístup k  omezování chemických látek. Výrobci a dovozci látek musejí shromažďovat a předávat ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Dotaz: Garáže a platba za odvádění srážkových vod veřejnou kanalizací

29.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podléhá platbě za odvádění srážkových vod veřejnou kanalizací podle § 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích srážková voda odváděná nebo odtékající do veřejné kanalizace z garáží? Srážková voda odváděná či odtékající z garáže nepodléhá platbě podle § ...
celý článek
Spalovna Chotíkov zahájila plný provoz

Spalovna Chotíkov zahájila plný provoz

28.9.2016, Zdroj: ČTK
Spalovna komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně včera zahájila plný provoz. Stavba za 2,1 miliardy korun byla několikrát přerušena kvůli žalobám ekologických aktivistů a start se opozdil o osm měsíců. Rok má spalovna na zkušební provoz. Pokud ZEVO všem orgánům prokáže, že plní projektované parametry, bude zařízení zkolaudováno. ČTK to řekl Tomáš Drápela, předseda představenstva městské Plzeňské teplárenské, investora tříleté stavby.
celý článek

Přehled pokynů pro bezpečné zacházení s chem. látkou nebo směsí - podle přílohy III nařízení ES č. 1272/2008Garance

27.9.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn pro bezpečné zacházení je věta popisující opatření pro předcházení nepříznivému účinku při zacházení s danou látkou nebo směsí. Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem mohou dodavatelé kombinovat pokyny pro bezpečné ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Přepracovaná novela vodního zákona je připravena pro vládu

Přepracovaná novela vodního zákona je připravena pro vládu

27.9.2016, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Ministerstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.
celý článek

Přehled standardních vět o nebezpečnosti - H věty, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku - podle přílohy III nařízení ES č. 1272/2008Garance

26.9.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Standardní věty o nebezpečnosti Standardní věta o nebezpečnosti je věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti - Hvěta. Standardní věty o nebezpečnosti musejí být používány v souladu s přílohou I nařízení ES č. 1272/2008 Znění H vět ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Dotaz: úhrada za údržbu a opravu vodoměrné či kanalizační šachty

22.9.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kdo má povinnost hradit údržbu a opravu vodoměrné nebo kanalizační šachty? Údržbu a opravy vodoměrné šachty hradí ve všech případech vlastník vodovodní přípojky, protože za vodoměrem je již vodovod ve vlastnictví vlastníka připojeného ...
celý článek
22. září - DEN BEZ AUT

22. září - DEN BEZ AUT

22.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evropský den bez aut (EDBA) iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září.
celý článek

Vláda připravila k ratifikaci pařížskou dohodu o snižování plynů

21.9.2016, Zdroj: ČTK
Vláda dnes schválila návrh ratifikace dokumentu OSN, kterým se státy loni v Paříži zavázaly k snižování skleníkových plynů a který má zpomalit oteplování planety a zmírnit jeho důsledky. Na twitteru o tom informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).
celý článek
Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?

Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?

21.9.2016, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik, kde vám vysloužilé pneumatiky bezplatně odeberou. Seznam je vydán k 1. září 2016 a je přehledně tříděn dle jednotlivých měst.
celý článek
Nejčtenější

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných haváriíGarance

12.1.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nabytí účinnosti nařízení (ES) CLP si vyžádalo odpovídající změny v souvisejících národních zákonech , které se dotýkají zejména klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek a směsí. Zákon č.  224/2015 Sb. , o prevenci závažných ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Seznam vzorů identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

29.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečného obsahu   Upozornění na použitelnost vzorů Identifikačních listů nebezpečných odpadů Připravené vzory Identifikačních listů nebezpečných odpadů jsou zpracované na základě konkrétních nebezpečných vlastností, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní informace Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 293/2016 Sb. novela zák. č. 143/2001 Sb. a č. 135/2016 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 113)
  • 294/2016 Sb. stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 113)
  • 296/2016 Sb. novela nař. vl. č. 361/2014 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 114)
  • 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 115)
  • 298/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., zákon č. 106/1999 Sb. a zákon č. 121/2000 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 115)
  • 301/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
  • 302/2016 Sb. novela zák. č. 424/1991 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
  • 304/2016 Sb. novela zák. č. 277/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.9.2016 v částce č. 118)
  • 309/2016 Sb. mění vyhl. č. 480/2012 Sb. (vyšlo dne: 26.9.2016 v částce č. 121)
  • 316/2016 Sb. novela nař. vl. č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 29.9.2016 v částce č. 124)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30.11.2016 (středa)

Konference se věnuje odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků. Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě. Na konferenci vystoupí Ing. Manhart (MŽP), Ing. Kůs a Ing. Jarolím (ČIŽP), Ing. Šulc (SPDS), Ing. Horsák (Sita) a Ing. Havelka (ČAOH)

Akční First Minute sleva do konce července ve výši 15 %!

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: