PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Poplatková novela vodního zákona opětovně odeslána do vlády

22.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) odeslalo dne 20. července 2016 do vlády tzv. „poplatkovou novelu“ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž projednávání bylo v červnu t.r. vládou přerušeno a vráceno MŽP k zapracování připomínek Legislativní rady vlády.
celý článek

Dotaz: Možnost odečtu fakturovaného stočnéhoGarance

21.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné odečíst z fakturovaného stočného spotřebovanou dodanou vodu, která nebyla vypuštěna do veřejné kanalizace? Ano, takový postup předvídá § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o ...
celý článek

Dotaz: Úbytek vody ve studni a dotčenost vlastnického právaGarance

20.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Může-li navrhovanou stavbou (studní) dojít k úbytku podzemní vody ve stávající studni vybudované na sousedním pozemku, jedná se o zásah do vlastnického práva? Nejběžnější výkon práva užívat studnu, jakožto jedné ze složek vlastnického ...
celý článek

Dotaz: Dodávky krmivGarance

18.7.2016, Ministerstvo zemědělství, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme distributorem chemických látek. Výrobce krmiv od nás poptává surovinu pro svá krmiva. Pokud bychom mu látku dodali, stáváme se i my krmivářským podnikem dle zákona 91/1996 Sb. a Nařízení (ES) č. 183/2005? „Z Vašeho dotazu ...
celý článek
Na skládku či do spalovny?

Na skládku či do spalovny?

15.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
ČAOH si nechala zhotovit v Ústavu energetiky ČVUT odborný posudek k výhřevnosti odpadu, který zjednodušeně říká, že odpad s výhřevností 4MJ/kg (limit, který navrhlo MŽP do nového ZOO) nehoří. Ale spalují spalovny pouze směsný komunální odpad s nízkou výhřevností?
celý článek

Dotaz: Poškození vodního díla a vliv na platnost povolení k nakládání

14.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulém roce došlo v důsledku povodní k poškození našeho vodního díla (malé vodní elektrárny), které vedlo k dočasnému zastavení provozu. Měla tato skutečnost vliv na platnost povolení k nakládání s vodami? Dočasné pozastavení ...
celý článek
MŽP vydalo metodický pokyn k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

MŽP vydalo metodický pokyn k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

14.7.2016, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydalo 29.6.2016 sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP).
celý článek

Komentář zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisůGarance

13.7.2016, Mgr. Ondřej Trojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosti vyplývající ze zákona o geologických pracích před provedením průzkumného vrtu Článek pojednává o povinnostech vyplývajících ze zákona o geologických pracích, které musí organizace splnit, aby mohla provádět geologické práce, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Programy zlepšování kvality ovzduší vydány

Programy zlepšování kvality ovzduší vydány

13.7.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životního prostředí vydalo postupně v průběhu května a června tohoto roku programy zlepšování kvality ovzduší pro všechny zóny a aglomerace v České republice.
celý článek

Novela „emisní" vyhlášky č.415/2012 k zákonu o ochraně ovzdušíGarance

12.7.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stanovení technických norem pro provoz čerpacích stanic a úprava emisních limitů pro výrobu plochého skla Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č.  171/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č.  415/2012 Sb. , o přípustné úrovni znečišťování a  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejčtenější

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůArchiv

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně označení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

18.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní informace Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Zákon o ochraně ovzduší - kontroly domácích topenišť (mýty a fakta)Garance

19.5.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanecká sněmovna v současné době projednává v druhém čtení jako sněmovní tisk 678 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.  201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  634/2004 Sb. , o správních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadyGarance

22.3.2016, Mgr. Petra Hlaváčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 21. 3. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 83/2016 Sb. , která ve značném rozsahu novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška"). Tato vyhláška provádí ustanovení zákona č.  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 214/2016 Sb. novela vyhl. č. 231/1996 Sb. (vyšlo dne: 11.7.2016 v částce č. 82)
  • 215/2016 Sb. novela nař. vl. č. 163/2002 Sb. (vyšlo dne: 13.7.2016 v částce č. 83)
  • 217/2016 Sb. novela nař. vl. č. 272/2011 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2016 v částce č. 84)
  • 218/2016 Sb. novela vyhl. č. 505/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2016 v částce č. 84)
  • 222/2016 Sb. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 20.7.2016 v částce č. 87)
  • 224/2016 Sb. novela nař. vl. č. 276/2015 Sb. (vyšlo dne: 21.7.2016 v částce č. 88)
  • 229/2016 Sb. mění zákon č. 119/2002 Sb. a další související zákony (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 89)
  • 230/2016 Sb. mění zákon č. 115/2001 Sb.a další související zákony (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 90)
  • 231/2016 Sb. o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 90)
  • 232/2016 Sb. mění vyhláška č. 46/2015 Sb. (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 91)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30.11.2016 (středa)

Konference se věnuje odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků. Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě. Na konferenci vystoupí Ing. Manhart (MŽP), Ing. Kůs a Ing. Jarolím (ČIŽP), Ing. Šulc (SPDS), Ing. Horsák (Sita) a Ing. Havelka (ČAOH)

Akční First Minute sleva do konce července ve výši 15 %!

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: