PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější
Poplatková novela vodního zákona byla stažena z jednání vlády

Poplatková novela vodního zákona byla stažena z jednání vlády

25.8.2016, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Ministr životního prostředí Richard Brabec v úterý na tiskové konferenci uvedl, že ze středečního jednání vlády bude stažena novela vodního zákona. Dodal, že pokud předloží do vlády novelu někdy znovu, nebude již žádným způsobem cenu vody zvyšovat. Proti novele v posledních dnech vystoupili sociální demokraté, odboráři i provozovatelé vodovodní soustavy.
celý článek
Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

25.8.2016, Zdroj: EnviWeb (http://www.enviweb.cz/)
Dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.
celý článek

Senát opravil nová pravidla pro biocidy a vrátil je Sněmovně

24.8.2016, Zdroj: ČTK
Senát opravil chyby v nových pravidlech, která se týkají povolování biocidních přípravků k hubení škůdců. Opravené znění, s nímž ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) souhlasil, dnes vrátil k opětovnému projednání do Sněmovny. Senátoři v předloze na popud svého zdravotnického výboru například opravili jeden s odkazů tak, aby umožnil trestat určitý správní delikt.
celý článek

Dotaz: Individuální zásobování pitnou vodou a požadavky na jakost vody

22.8.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je-li rodinný dům zásobovaný z vlastního zdroje vody, jsou stanoveny ve vztahu ke kvalitě vody nějaké požadavky? V případě individuálního zásobování rodinného domu z vlastního zdroje nejsou (na rozdíl od napojení na vodovod pro ...
celý článek
Firma nakládala s odpady v rozporu se zákonem. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Firma nakládala s odpady v rozporu se zákonem. Dostala pokutu 150 tisíc korun

18.8.2016, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti, která vyrábí elektrotechnické součástky a systémy. Společnost jako původce odpadů shromažďovala některé odpady bez důsledného třídění.
celý článek

Dotaz: Prodloužení doby platnosti povolení k odběru podzemních vodGarance

15.8.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jak dlouhou dobu má vodoprávní úřad prodloužit platnost povolení k odběru podzemních vod, nebyla-li v návrhu žadatele konkrétní doba uvedena? I prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami může být vydáno pouze na návrh. ...
celý článek
Biopaliva

Biopaliva

12.8.2016, Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stručné vymezení klíčových pojmů v oblasti biopaliv spolu se základním legislativním zastřešením, charakteristikou možných přínosů, dopadů a důležitých legislativních povinností.
celý článek

Dotaz: Účastenství při schvalování kanalizačního řáduGarance

10.8.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kdo je účastníkem řízení o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích? Je jím pouze žadatel? Žadatel nemusí být jediným účastníkem řízení o schválení kanalizačního řádu. Okruh účastníků je třeba ...
celý článek

Legislativa nanomateriálů v rámci EU, ochrana životního prostředíGarance

8.8.2016, prof. RNDr. Pavel Danihelka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochrana životního prostředí Příslušné evropské právní předpisy pro životní prostředí se v tomto kontextu týkají zejména integrované prevence a omezování znečištění, ale také nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Bezpečnost nanomateriálů v rámci ČR a EUGarance

5.8.2016, prof. RNDr. Pavel Danihelka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již bylo konstatováno, nanotechnologie se v posledních letech řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví a nanomateriály zasahují do stále více oblastí lidské činnosti. Tyto nové technologie s sebou nepřinášejí jen pozitivní ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejčtenější
Nejnovější Právní předpisy
  • 249/2016 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 3.8.2016 v částce č. 97)
  • 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (vyšlo dne: 3.8.2016 v částce č. 98)
  • 255/2016 Sb. novela zák. č. 25/2008 Sb. (vyšlo dne: 5.8.2016 v částce č. 99)
  • 256/2016 Sb. novela zák. č. 100/2001 Sb. (vyšlo dne: 5.8.2016 v částce č. 99)
  • 258/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (vyšlo dne: 5.8.2016 v částce č. 100)
  • 261/2016 Sb. o tabákových výrobcích (vyšlo dne: 8.8.2016 v částce č. 101)
  • 263/2016 Sb. atomový zákon (vyšlo dne: 10.8.2016 v částce č. 102)
  • 264/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona (vyšlo dne: 10.8.2016 v částce č. 102)
  • 266/2016 Sb. novela vyhl. č. 296/2015 Sb. (vyšlo dne: 19.8.2016 v částce č. 103)
  • 271/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 29.8.2016 v částce č. 105)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30.11.2016 (středa)

Konference se věnuje odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků. Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě. Na konferenci vystoupí Ing. Manhart (MŽP), Ing. Kůs a Ing. Jarolím (ČIŽP), Ing. Šulc (SPDS), Ing. Horsák (Sita) a Ing. Havelka (ČAOH)

Akční First Minute sleva do konce července ve výši 15 %!

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: