PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Transpoziční novela zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)Garance

26.5.2016, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "zákon EIA"), a to především za účelem splnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z evropského práva – provedení transpozice (tedy promítnutí do vnitrostátního práva) nové evropské směrnice v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.
celý článek
Společné prohlášení zástupců SUEZ a Veolia k textu: Výzva ČAOH: Omezme skládkování...

Společné prohlášení zástupců SUEZ a Veolia k textu: Výzva ČAOH: Omezme skládkování...

25.5.2016, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
K vystupování pana Havelky v médiích patří, že rozdílné názory obratem přijme za vlastní a vyhlásí, že on už si to vlastně myslí dávno. Novým příkladem je prohlášení ze dne 19. 5. 2016 pod názvem Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle, že se další odpadové společnosti přidaly na jeho názorovou stranu.
celý článek

Přehled nařízení EU pro energetikuGarance

24.5.2016, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

23.5.2016, Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)
Česká asociace odpadového hospodářství velmi vítá shodu dalších odpadových společností na výrazné podpoře recyklace komunálních odpadů. ČAOH dlouhodobě prosazuje zavedení vysokých evropských recyklačních cílů do nového odpadového zákona.
celý článek

Zákon o ochraně ovzduší - kontroly domácích topenišť (mýty a fakta)Garance

19.5.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanecká sněmovna v současné době projednává v druhém čtení jako sněmovní tisk 678 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.  201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  634/2004 Sb. , o správních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Geopark Ralsko se stane sedmým národním geoparkem

19.5.2016, Zdroj: ČTK
Sedmým národním geoparkem v ČR se stane oblast o rozloze téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Geopark Ralsko je zajímavý nejen svou přírodou, má i bohatou historii.
celý článek
Teplárny podporují většinu návrhů na zlepšení legislativy oběhového hospodářství

Teplárny podporují většinu návrhů na zlepšení legislativy oběhového hospodářství

19.5.2016, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Teplárenské sdružení ČR se hlásí k principům oběhového hospodářství. Z deseti návrhů evropských ekologických organizací na zlepšení balíčku legislativních opatření k oběhovému hospodářství jich devět podporuje.
celý článek
Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší

Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší

19.5.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výbor pro životní prostředí schválil 28. dubna 2016 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto návrzích bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna v rámci druhého čtení k novele zákona o ochraně ovzduší.
celý článek

Náplň práce odpadového hospodáře

13.5.2016, Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stručný obsah profese odpadového hospodáře a jeho náplň práce v praktickém vymezení. Tento popis slouží především jako základní informační materiál pro zájemce o výkon profese odpadového hospodáře.
celý článek

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v případě blízkosti vodního toku

12.5.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Může vodoprávní úřad povolit vypouštění z domovní ČOV do vod podzemních (součástí žádosti je kladné vyjádření hydrogeologa jako osoby s odbornou způsobilostí), když v blízkosti plánované ČOV je podle evidence ISVS vodní tok? ...
celý článek
Nejčtenější

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v průběžné evidenci odpadů a v ročním hlášení o produkci odpadů a o způsobech nakládání s nimiGarance

12.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny nastavené novelou zákona o odpadech č.  223/2015 Sb. jsou promítnuté i v prováděcím předpisu - vyhlášce č.  383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č.  83/2016 Sb. ). Jednou ze změn je zpřesnění identifikace původců ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadyGarance

22.3.2016, Mgr. Petra Hlaváčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 21. 3. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 83/2016 Sb. , která ve značném rozsahu novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška"). Tato vyhláška provádí ustanovení zákona č.  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Zákon č. 350/2011 Sb.Archiv

12.8.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 36 zákona č.  350/2011 Sb. má být informační povinnost o směsích a detergentech stanovená v § 22 splněna do 1. prosince 2012. Rozsah informací má stanovit prováděcí právní předpis. Prosím o informaci, o jaký ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (vyšlo dne: 29.4.2016 v částce č. 51)
  • 135/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (vyšlo dne: 29.4.2016 v částce č. 51)
  • 136/2016 Sb. novela nař. vl. č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb. (vyšlo dne: 29.4.2016 v částce č. 52)
  • 137/2016 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 2.5.2016 v částce č. 53)
  • 142/2016 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory (vyšlo dne: 6.5.2016 v částce č. 55)
  • 148/2016 Sb. novela zák. č. 256/2004 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 58)
  • 152/2016 Sb. novela vyhl. č. 82/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 59)
  • 154/2016 Sb. novela vyhl. č. 98/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2016 v částce č. 59)
  • 155/2016 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2016 v částce č. 60)
  • 164/2016 Sb. novela vyhl. č. 342/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Seminář: Zákon o odpadech - aktuální legislativa roku 2016 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar
16. 2. 2016, JUDr. Dana Římanová

Seminář je určen pro

pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Cíl semináře

je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech zejména se zaměřením na správní řád a správní trestání.

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: