Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Ukázka obsahu:

Novela zákona o ochraně ovzduší - schválena poslaneckou sněmovnou

7.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o ochraně ovzduší zavádí nízkoemisní zóny, dále o územní emisní stropy pro skupiny zdrojů znečišťování ovzduší a možnosti zpřísňování podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší.

 Na konci března schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o ochraně ovzduší. Tato novela  řeší několik dílčích okruhů, které mají pomoci ke zlepšení nevyhovující kvality ovzduší v České republice. Zejména se jedná o zcela nový nástroj k regulaci silniční dopravy ve městech – tzv. nízkoemisní zóny (low emission zones), dále o územní emisní stropy pro skupiny zdrojů znečišťování ovzduší a možnosti zpřísňování podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší. 

Všechny tyto nástroje se v komplexnější a systémovější podobě objevují v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší, který bude v průběhu jarních měsíců schvalovat Vláda. Novelu lze tedy vnímat jako „legislativní generálku“ k některým nástrojům pro snižování emisí v rámci nového zákona o ochraně ovzduší, přičemž její dopad (zda bude vůbec nějaký) závisí na časovém rozdílu mezi nabytím účinnosti obou těchto předpisů. K nabytí účinnosti novely stávajícího zákona č. 86/2002 Sb., ke které mělo podle původních představ původního ministra Drobila dojít ještě na podzim loňského roku, schází nyní už jen schválení Senátem a podpis prezidenta republiky. 
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
ENVI zdarma | Envi profi

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Získejte více informací o modulech DU profi

Potřebujete poradit s výběrem modulu?

 

  • ENVIprofi = největší on-line databáze informací a článků z oblasti kvality a certifikace
  • Více než 3500 dokumentů, z toho téměř 700 s garancí aktuálnosti a správnosti

  • Bezplatný odpovědní servis

NOVINKY na ENVIprofi:

  • databáze doplněna o obory ochrana vod, ochrana přírody a krajiny a ochrana ovzduší
  • nová sekce Vzdělávání - předplatitelé ENVIprofi se mohou zúčastnit oborových on-line seminářů zdarma a využít přístupu do databáze video seminářů
  • hledání dle oblíbených autorů

>>více o ENVIprofi