Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Ukázka obsahu:

Surovinová politika ČR

Garance , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.3 Surovinová politika ČR

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Výtah z textu zaměřený na vazby mezi surovinovou politikou ČR a druhotnými surovinami.

Úvod

Nerostné i druhotné suroviny tvoří základní vstupy pro ekonomiku každé země a ovlivňují tak velmi výrazně její konkurenceschopnost v podmínkách rychle se měnící globální soutěže mezi jednotlivými světovými regiony. Mezi těmito soutěžiteli jsou i členské státy EU, což je teritorium s dlouholetou tradicí těžby nerostných surovin. Evropské země, ačkoliv dnes již nepatří mezi světové těžební velmoci, ke své existenci a dalšímu rozvoji nerostné i druhotné suroviny nezbytně potřebují – patří totiž mezi jejich nejvýznamnější spotřebitele. Noví silní hráči, kteří do světové ekonomiky přišli (a budou nadále přicházet) ze skupiny někdejších rozvojových zemí, dodávají soutěžení o zdroje novou dynamiku. Proto řada evropských zemí přehodnocuje své dosavadní surovinové strategie. Nově je největší důraz kladen na zabezpečení dostatku nerostných surovin pro národní ekonomiky, surovinovou a energetickou bezpečnost, aktivní surovinovou diplomacii, maximální možnou míru šetrného a hospodárného využívání domácích (evropských) zdrojů s důrazem na podporu recyklace a vyšší využívání druhotných zdrojů. Cílem je snížení vysoké dovozní závislosti členských států i EU jako celku a postupné snižování tlaku na využívání primárních nerostných zdrojů podporou materiálově i energeticky úsporných technologií. Díky nárůstu významu zabezpečení národních ekonomik nerostnými surovinami se této problematice od roku 2008 intenzivně věnují i orgány EU.

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé:
Envi profi

 

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé ENVIprofi po přihlášení uživatelským jménem a osobním heslem.

Objednejte si předplatné ENVIprofi a získejte tak i přístup k databázi odborných textů pokrývajících oblast podnikové ekologie a ochrany životního prostředí. Snadnou orientaci v této odborné knihovně usnadňuje propracovaný systém vyhledávání, díky kterému rychle najdete správné a ověřené informace.

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Získejte více informací o modulech DU profi

Potřebujete poradit s výběrem předplatného?