Konference

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů


 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Praktické informace - Aktuality z EU
EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025
19.4.2018, zdroj: ČTK
Evropský parlament včera podpořil recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44 procent na 55 procent. Do roku 2035 by mělo být také maximálně deset procent komunálního odpadu určeno k uložení na skládku. Směrnice budou během několika týdnů vyhlášeny v úředním věstníku unie a poté budou mít členské země dva roky na to, aby je zapracovaly do svých národních právních řádů.
Dokumenty
EK: Pokyny pro klasifikování odpadů
13.4.2018, zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Evropská komise vydala sdělení o technických pokynech pro klasifikování odpadu. Obsahuje pokyny ohledně klasifikace odpadů, identifikace nebezpečných vlastností, posouzení toho, zda má odpad nebezpečné vlastnosti, klasifikování odpadu jako nebezpečného, nebo nikoliv nebezpečného.
Dokumenty
EU: březen 2018 - Komise má plán, jak financovat udržitelný růst ekonomiky
11.4.2018, zdroj: www.euroskop.cz
Komise prezentovala plán, který má napomoci tomu, aby finance více přispívaly k rozvoji dobře fungující ekonomiky, jež bude zároveň plnit i cíle v sociální oblasti a oblasti životního prostředí
Dokumenty
EP: Návrh stanoviska Výboru pro životní prostředí o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu
4.4.2018, zdroj: Evropský parlament, ENVIprofi
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu vyzval Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy stanoviska č. 2018/2008(INI)
Dokumenty
EU: Nová pravidla pro sledování a vykazování emisí CO2 z nákladních automobilů, autobusů a autokarů
27.3.2018, zdroj: Evropský parlament, ENVIprofi
Bulharské předsednictví dosáhlo dne 26. března předběžné neformální dohody s Evropským parlamentem ohledně nařízení o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva z nových těžkých vozidel. Toto nařízení je součástí obecného úsilí EU o snižování emisí oxidu uhličitého a je dalším krokem k přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství.
Dokumenty
Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu o jeho dosavadním působení
15.3.2018
Ve sdělení o revizi nařízení REACH Evropská komise konstatuje, že po 10 letech funguje nařízení REACH dobře, dosahuje výsledky a řeší obavy obyvatel o chemické bezpečnosti. Jedním z hlavních nálezů revize je zjištění vysokého podílu registračních dokumentací, které nevyhověly kontrole shody s požadavky nařízení REACH a které je třeba řešit. ECHA již přijala různá opatření ke zlepšení úrovně kontroly shody a bude dále rozvíjet nápravná opatření a zvyšovat účinnost procesu hodnocení.
Dokumenty
Komise reviduje legislativu zajišťující pitnou vodu v celé EU
12.3.2018, zdroj: www.euroskop.cz
Komise navrhla modernizovat legislativu, aby zaručovala kvalitnější pitnou vodu a snazší přístup k ní všude v EU.
Dokumenty
EU: Rada schválila dohodu s EP týkající se nakládání s odpady v EU
10.3.2018, zdroj: www.euroskop.cz
Velvyslanci při EU 23. 2. 2018 potvrdili předběžnou dohodu s EP ohledně 4 legislativních návrhů v rámci balíku předpisů o odpadech, které mají vést ke zvýšené recyklaci odpadů a přispět k vytvoření oběhového hospodářství.
Dokumenty
Upozornění na termín použití nařízení Komise (EU) 2016/1179 ke změně přílohy VI nařízení CLP
9.3.2018, zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Změny v příloze VI k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) použitelné od 1. března 2018.
Dokumenty
Upozornění na nové záznamy v dodatcích k příloze XVII nařízení REACH
8.3.2018, zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nařízením (EU) 2017/1510  jsou do přílohy XVII, dodatků 2, 4, 5 a 6 vloženy nové záznamy, které se použijí od 1. března 2018.
Dokumenty

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: