dnes je 20.1.2020

Praktické informace - Aktuality z EU

EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceány

28.5.2018, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)

EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceányVe snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů dnes Evropská komise (EK) navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí i některých dalších plastových výrobků na jedno použití. Jejich prodej má být zakázán, pokud existují dostupné a…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí

20.7.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcíNové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

12.10.2018, Zdroj: Evropská komise

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou EvropuKomise představila akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, která má sloužit společnosti, životnímu prostředí i ekonomice Evropy.

Přístupné pro: Envi profi

EU: Životní prostředí v lednu 2019

13.2.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

EU: Životní prostředí v lednu 2019Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů, Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Europarlament podpořil zákaz jednorázových plastových výrobků

28.3.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

Europarlament podpořil zákaz jednorázových plastových výrobkůEvropská unie se včera přiblížila zákazu plastových výrobků na jedno použití, když tento krok podpořil Evropský parlament. Opatření, které ještě musí schválit členské státy a které by mělo začít platit za dva roky, se bude týkat například jednorázových brček,…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

EU: Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

20.6.2019, Zdroj: EUR-Lex

EU: Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředíV Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

12.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I - VI. Nařízenízavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny - samozápalné plyny.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2019

12.4.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2019Změna tříd nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a hořlavé - samozápalné plyny, změna vět o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle CLP. Oprava nařízení REACH, povolení některých biocidních přípravků.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Europoslanci schválili třetinové snížení emisí u nových aut

28.3.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

Europoslanci schválili třetinové snížení emisí u nových autEvropští poslanci včera schválili návrh na snížení škodlivých emisí unových osobních aut do roku 2030o37,5procenta a unových lehkých užitkových vozů o31procent. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) už dříve označilo takový závazek za nerealistický. Krok…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2019

12.8.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2019REACH - 4-terc-butylfenol jako látka vzbuzující mimořádné obavy, schválení nových účinných látek do přípravků na ochranu rostlin.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Partneři