Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!                                                                                 

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Praktické informace - Aktuality z EU
EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí
20.7.2018, zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Nové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR.
Dokumenty
Změny legislativy v oblasti chemických látek a souvztažných oblastí - červen 2018
2.7.2018, Ing. Radka Vokurková
Za měsíc červen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují.
Dokumenty
EU: Změna nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře ECHA za posuzování žádostí o povolení
29.6.2018, zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA.
Dokumenty
Změny legislativy v oblasti chemických látek a souvztažných oblastí - květen 2018
6.6.2018, Ing. Radka Vokurková
Za měsíc květen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují.
Dokumenty
Návrhy nových odpadových směrnic - základ balíčku oběhového hospodářství
30.5.2018, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Rada EU přijala revidovaný balíček předpisů pro oběhové hospodářství, který zahrnuje balíček předpisů o odpadech složený ze čtyř legislativních návrhů.
Dokumenty
EU: Rada přijala nová pravidla pro odpadové hospodářství a recyklace
29.5.2018, zdroj: Rada Evropské unie
Rada 22. 5. 2018 přijala balíček týkající se odpadů, který stanoví nová pravidla pro nakládání s odpady a stanoví právně závazné cíle pro recyklaci.
Dokumenty
EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceány
28.5.2018, zdroj: Třetí ruka
Ve snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů dnes Evropská komise (EK) navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí i některých dalších plastových výrobků na jedno použití. Jejich prodej má být zakázán, pokud existují dostupné a cenově přijatelné alternativy. Podle prvního místopředsedy komise Franse Timmermanse by měly členské země i Evropský parlament návrhy projednat přednostně tak, aby byly přijaty ještě před volbami do europarlamentu na jaře příštího roku.
Dokumenty
EU: Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACH
11.5.2018, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR.
Dokumenty
EU: Změna nařízení CLP
10.5.2018, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Dokumenty
EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025
19.4.2018, zdroj: ČTK
Evropský parlament včera podpořil recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44 procent na 55 procent. Do roku 2035 by mělo být také maximálně deset procent komunálního odpadu určeno k uložení na skládku. Směrnice budou během několika týdnů vyhlášeny v úředním věstníku unie a poté budou mít členské země dva roky na to, aby je zapracovaly do svých národních právních řádů.
Dokumenty

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: