dnes je 8.7.2020

Praktické informace - Aktuality z EU

EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceány

28.5.2018, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)

EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceányVe snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů dnes Evropská komise (EK) navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí i některých dalších plastových výrobků na jedno použití. Jejich prodej má být zakázán, pokud existují dostupné a…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí

20.7.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcíNové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

12.10.2018, Zdroj: Evropská komise

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou EvropuKomise představila akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, která má sloužit společnosti, životnímu prostředí i ekonomice Evropy.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Životní prostředí v lednu 2019

13.2.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

EU: Životní prostředí v lednu 2019Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů, Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtutiGarance

25.5.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtutiV Úředním Věstníku EU vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Změna nařízení CLPGarance

10.5.2018, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Změna nařízení CLPV Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlinGarance

31.1.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlinEvropská Komise ve svém prováděcím nařízení č. 157/2017 obnovila schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACHGarance

11.5.2018, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACHV Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Komise reviduje legislativu zajišťující pitnou vodu v celé EUGarance

12.3.2018, Zdroj: www.euroskop.cz

Komise reviduje legislativu zajišťující pitnou vodu v celé EUKomise navrhla modernizovat legislativu, aby zaručovala kvalitnější pitnou vodu a snazší přístup k ní všude v EU. Návrh by měl usnadnit přechod na oběhové hospodářství a pomoci členským státům ke zdrojově efektivnímu hospodaření s pitnou vodou. ...

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Nové legislativní návrhy Evropského výboru regionů na změny směrnice o odpadechGarance

15.2.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Nové legislativní návrhy Evropského výboru regionů na změny směrnice o odpadechV lednu 2017 bylo zveřejněno stanovisko kompromisních pozměňovacích návrhů k úpravě směrnice 2008/98/EC o odpadech a stanovisko o potravinovém odpadu.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
On-line publikace

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi plus zdarma:

září

7.9.2020
10:00 - 11:30
Směrnice o odpadech a SCIP databáze
8.9.2020
12:00 - 13:30
Zákon o výrobcích s ukončenou životností - elektrozařízení a baterie
15.9.2020
12:00 - 13:30
Zákon o výrobcích s ukončenou životností - autovraky a pneumatiky
22.9.2020
12:00 - 13:30
Novela zákona o obalech - hlavní změny zákona
29.9.2020
12:00 - 13:30
Regulace jednorázových plastů v EU

Semináře, konference:

září:

8.9.2020 Praha Nový zákon o odpadech
10.9.2020 Praha Zákon o výrobcích s ukončenou životností

říjen:

20. - 21.10.2020 Brno Kurz CHELEPO
23.10.2020 Praha Odpady a obaly v podnikové praxi

listopad:

11. - 12.11.2020 Praha Kurz CHELEPO
24.11.2020 Praha V. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii
Doporučujeme
Informace od partnerůPartneři