dnes je 9.4.2020

Praktické informace - Aktuality z EU

EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceány

28.5.2018, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)

EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceányVe snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů dnes Evropská komise (EK) navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí i některých dalších plastových výrobků na jedno použití. Jejich prodej má být zakázán, pokud existují dostupné a…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí

20.7.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcíNové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

12.10.2018, Zdroj: Evropská komise

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou EvropuKomise představila akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, která má sloužit společnosti, životnímu prostředí i ekonomice Evropy.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Životní prostředí v lednu 2019

13.2.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

EU: Životní prostředí v lednu 2019Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů, Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2019

12.4.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2019Změna tříd nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a hořlavé - samozápalné plyny, změna vět o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle CLP. Oprava nařízení REACH, povolení některých biocidních přípravků.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtutiGarance

25.5.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtutiV Úředním Věstníku EU vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Sulfurylfluorid v přípravcích na ochranu rostlin jenvýjimečněGarance

23.2.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Sulfurylfluorid v přípravcích na ochranu rostlin jenvýjimečněPodle nařízení Komise č. 2017/270 musí být v přípravcích na ochranu rostlin až na určité výjimky odejmuta nebo změněna účinná látka sulfurylfluorid.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Změna nařízení CLPGarance

10.5.2018, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Změna nařízení CLPV Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlinGarance

31.1.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlinEvropská Komise ve svém prováděcím nařízení č. 157/2017 obnovila schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Neidentifikování hexamethylendiakrylátu(HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavyGarance

7.12.2016, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Neidentifikování hexamethylendiakrylátu(HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavyLátka hexamethylendiakrylát není podle rozhodnutí Komise (EU) identifikována jako látka, jejíž senzibilizující účinky na kůži vyvolávají účinky na lidské zdraví, jež vzbuzují stejné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Partneři