Konference

Videa z minulého ročníku:

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. (SUEZ)

 

Rádce podnikového ekologa
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Informace od partnerů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Praktické informace - Aktuality z EU
EU: Nová nařízení Komise (EU), která mění přílohy č. XIV a č. XVII nařízení REACH
21.6.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XIV a XVII nařízení REACH.
Dokumenty
EU: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 o emisích skleníkových plynů
18.6.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
Dokumenty
EU: Nové nařízení EU, které mění vlastnost HP 14 „ekotoxický“
16.6.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.
Dokumenty
EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
25.5.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním Věstníku EU vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.
Dokumenty
EU: Změna nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
17.5.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 1 )
Dokumenty
Nový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody
3.5.2017, zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie
Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky.
Dokumenty
EU: Změna v příloze VII REACH
1.5.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
Dokumenty
EU: Změna schválených účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin
27.4.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová prováděcí nařízení Komise (EU), kterými se v souladu s nařízením EU č. 1107/2009 schvalují či neschvalují nové účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin.
Dokumenty
EU: Sjednocení výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)
26.4.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Nové prováděcí nařízení Komise (EU) stanoví společnou metodiku pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v členském státě a společnou metodiku pro výpočet celkové hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v členském státě, které mají členské státy v příslušných případech použít pro výpočet úrovní sběru OEEZ.
Dokumenty
EU: Změna nařízení EU 2016/1628 o požadavcích na mezní hodnoty emisí v nesilničních mobilních strojích
24.4.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová nařízení Komise, která doplňují nařízení EU 2016/1628 o nové technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a monitorování emisí v nesilničních mobilních strojích.
Dokumenty


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: