Konference

Videa z minulého ročníku:

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. (SUEZ)

 

Rádce podnikového ekologa

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Informace od partnerů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Praktické informace - Aktuality z EU
Státy EU o prodloužení licence na glyfosát nakonec nehlasovaly
25.10.2017, zdroj: ČTK
Expertní skupina složená ze zástupců členských zemí EU dnes odložila rozhodnutí o prodloužení licence kontroverzního herbicidu glyfosát, oznámila dnes mluvčí Evropské komise Anca Paduraduová. Komise podle ní nyní situaci zváží s ohledem na trvající rozdílné postoje zemí a oznámí nové datum jednání skupiny.
Dokumenty
EU: Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení
14.9.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení
Dokumenty
EU: Změna v příloze XVII REACH 1907/2006, pokud jde o látky CMR
5.9.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2017/1510, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR.
Dokumenty
Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků
25.8.2017, zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dne 1. srpna 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Dokumenty
EK: Veřejná konzultace určuje cíle budoucí společné zemědělské politiky
28.7.2017, zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie
Evropané jsou toho názoru, že zemědělská politika by se měla nadále spravovat na úrovni EU a že jejími hlavními dvěma cíli by měla být pomoc zemědělcům a ochrana životního prostředí.
Dokumenty
EU: Nová nařízení Komise (EU), která mění přílohy č. XIV a č. XVII nařízení REACH
21.6.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XIV a XVII nařízení REACH.
Dokumenty
EU: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 o emisích skleníkových plynů
18.6.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
Dokumenty
EU: Nové nařízení EU, které mění vlastnost HP 14 „ekotoxický“
16.6.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.
Dokumenty
EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
25.5.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním Věstníku EU vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.
Dokumenty
EU: Změna nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
17.5.2017, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 1 )
Dokumenty


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: