dnes je 13.5.2021

Praktické informace - Aktuality z EU

EU: Směrnice č. 2017/2102 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeníchGarance

30.11.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Směrnice č. 2017/2102 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeníchV Úředním věstníku EU byla zveřejněna směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2017/2102, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025Garance

19.4.2018, Zdroj: ČTK

EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025Evropský parlament včera podpořil recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

12.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I – VI. Nařízenízavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2018Garance

6.12.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2018Ucelený rámec EU pro endokrinní disruptory; povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků; postoj Rady k přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2019Garance

7.10.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2019REACH: Změna metodiky a postupů hodnocení některých nebezpečných vlastností. Biocidy: oprava nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Oprava nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin natrh. Prováděcí nařízení oprodloužení doby platnosti schválení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2019Garance

8.1.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2019Vprosinci byly vydány na stránkách EUR LEX předpisy, které se týkají biocidů. Jedná se o neschválení stříbrno-mědnatého zeolitu, stříbrného zeolitu, hydrogenfosforečnanu stříbrno-sodno-zirkoničitého nebo karbendazimu jako stávající účinné látky pro použití…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkůmGarance

28.11.2016, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

EU: Prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkůmKomise prodloužila platnost uvedených ekologických kritérií a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování do 31. prosince 2017.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2020

7.1.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2020REACH – změny vpříloze XVII a XIV, CLP - zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví, biocidy – rozhodnutí, kterým se neuděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EK: Pokyny pro klasifikování odpadůGarance

13.4.2018, Zdroj: EnviGroup (http://www.envigroup.cz/)

EK: Pokyny pro klasifikování odpadůEvropská komise vydala sdělení o technických pokynech pro klasifikování odpadu. Obsahuje pokyny ohledně klasifikace odpadů, identifikace nebezpečných vlastností, posouzení toho, zda má odpad nebezpečné vlastnosti, klasifikování odpadu jako nebezpečného, nebo…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2020

5.5.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2020Souhrn nových rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení látek na trh za účelem použití, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/579 ze dne 27. dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme

Informace od partnerů

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...