Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!                                                                                 

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Praktické informace - Aktuality z EU
Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2018
6.8.2018, Ing. Radka Vokurková
Nová databáze SVHC látek v předmětech, spolehlivé studie trhu o nanomateriálech, povolení Unie pro dezinfekční přípravky...
Dokumenty
EU: Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí
20.7.2018, zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Nové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR.
Dokumenty
Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2018
2.7.2018, Ing. Radka Vokurková
Za měsíc červen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují.
Dokumenty
EU: Změna nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře ECHA za posuzování žádostí o povolení
29.6.2018, zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA.
Dokumenty
Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2018
6.6.2018, Ing. Radka Vokurková
Za měsíc květen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují.
Dokumenty
Návrhy nových odpadových směrnic - základ balíčku oběhového hospodářství
30.5.2018, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
Rada EU přijala revidovaný balíček předpisů pro oběhové hospodářství, který zahrnuje balíček předpisů o odpadech složený ze čtyř legislativních návrhů.
Dokumenty
EU: Rada přijala nová pravidla pro odpadové hospodářství a recyklace
29.5.2018, zdroj: Rada Evropské unie
Rada 22. 5. 2018 přijala balíček týkající se odpadů, který stanoví nová pravidla pro nakládání s odpady a stanoví právně závazné cíle pro recyklaci.
Dokumenty
EK chce zákazem jednorázových plastových výrobků chránit oceány
28.5.2018, zdroj: Třetí ruka
Ve snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů dnes Evropská komise (EK) navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí i některých dalších plastových výrobků na jedno použití. Jejich prodej má být zakázán, pokud existují dostupné a cenově přijatelné alternativy. Podle prvního místopředsedy komise Franse Timmermanse by měly členské země i Evropský parlament návrhy projednat přednostně tak, aby byly přijaty ještě před volbami do europarlamentu na jaře příštího roku.
Dokumenty
EU: Změna dodatků přílohy XVII nařízení REACH
11.5.2018, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR.
Dokumenty
EU: Změna nařízení CLP
10.5.2018, zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Dokumenty

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: