dnes je 4.3.2024

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podnikuZáznamGarance

5.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:46

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Přístupné pro: Plus

Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:21:58

Předávání informací o chemických látkách zaměstnancům i po zrušení pravidel novelou zákona 258/2000 Sb., představila na konferenci PPE Ing. Radka Vokurková.

Přístupné pro: Plus

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., a souvislosti s BOZP (pravidla, kategorizace, dohled KHS nad PLS a další)ZáznamGarance

21.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:24

Na konci dubna byla přijata novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s několika významnými dopady do oblasti ekologie a BOZP. Novela provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od…

Přístupné pro: Plus

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny BGarance

15.1.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením§ 54 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuřeGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 28 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií stanoví krajský úřad zónu havarijního plánování na základě podkladů předložených provozovatelem.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontroleGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, upravuje základní povinnosti podnikatelů v oblasti prevence závažných havárií. Nedílnou součástí zákona je také úprava forem a frekvence kontrol dodržování stanovených…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárieGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a směrnice EP a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES vyhláška č.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudkuGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo B musí provést posouzení rizik závažné havárie pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy, které…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a směrnice ES Seveso IIIGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době končí nelehké období transformace evropské legislativy, kdy dochází k zásadním koncepčním změnám registrace, klasifikace, balení a označování chemických látek a směsí. Ve snaze maximálně sjednotit všechny fáze nakládání s nebezpečnými…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...