dnes je 12.4.2024

Další kroky k návrhu na omezení PFASGarance

21.3.2024, Zdroj: MPO ČR

Další kroky k návrhu na omezení PFASECHA uvádí, jak budou postupovat její dva vědecké výbory při hodnocení návrhu na omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) v EU. 

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Plánované omezení PFAS látek ve výrobcíchZáznamGarance

12.3.2024, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:56

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou velkou skupinou syntetických chemických látek, které jsou široce používány. Mají výborné užitné vlastnosti. Obsahují jednu z nejsilnějších vazeb v organické chemii vazbu mezi uhlíkem a fluorem, což je důvodem…

Přístupné pro: Plus

Základní povinnosti ekologa a nové legislativní požadavky v oblasti chemických látek - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:14

Základní povinnosti včetně ukázky nového bezpečnostního listu a oznamování nebezpečných směsí do PCN.

Přístupné pro: Plus

Novinky nařízení REACH a CLP - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:12

Práce s chemickými látkami vyžaduje neustálé sledování chemické legislativy, která se dynamicky aktualizuje. S novinkami seznámila účastníky odbornice na REACH a CLP Ing. Jirátová z Výzkumného ústavu organických syntéz.

Přístupné pro: Plus

Nastavení vstupního systému evidence CHLS - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Václav Kuncl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:19

Jaký význam má pro podnikového ekologa znalost nakládání s oblasti chemickými látkami a směsmi a jak roste jejich důležitost s velikostí podniku a s rozmanitostí skladby používaných CHLS ve vazbě na výrobní zaměření firmy? Vše v úvodní přednášce…

Přístupné pro: Plus

Seznam aktuálních znění H vět podle CLPGarance

16.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam H vět, tedy vět určujících riziko chemické látky nebo směsi je pro vás připraven v multijazykovém znění a můžete zde porovnat, zda jste se svými bezpečnostními listy či etiketami v souladu s nařízením…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.10.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:26

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: Plus

Nové třídy nebezpečnosti podle CLPZáznamGarance

25.7.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:58

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečnosti vznikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek.

Přístupné pro: Plus

ENVIDEO: Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

8.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:04:37

Jaké jsou požadavky nařízení REACH na školení o bezpečnosti při používání produktů, které obsahují diisokyanáty? Například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů, lepidel…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.5.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:19

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: Plus

Novinky nařízení REACH a CLP - konference PPE22 (23.11.2022)ZáznamGarance

15.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:48

Odpolední blok chemických látek zahájila svou přednáškou Ing. Lenka Lišková na téma Novinky nařízení REACH a CLP.

Přístupné pro: Plus

Přehled adaptací CLPGarance

11.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonizovaná klasifikace a označování nebezpečných látek je aktualizována prostřednictvím „Adaptace na technický pokrok (ATP)”, kterou každoročně vydává Evropská komise. Po přijetí stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování látky Výborem pro…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „CHLS"Garance

25.11.2022, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “ Nakládání s chemickými látkami a směsmi“.

Povinnosti při používání povolené SVHC látky - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:40

jaké povinnosti mají následní uživatelé při používání povolené SVHC látky? To probrala ve své přednášce na VI. ročníku konference PPE Ing. Lenka Lišková.

Přístupné pro: Plus

Výstupy ze zpracování odpadů z pohledu chem. předpisů - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:10

Úvodní přednáška bloku "Chemických látek" na VI. ročníku konference PPE plynule navázala na blok odpadů a posunula pohled na odpady také do roviny zastřešení chemickou legislativou.

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Chemické látky" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:27

Na VI. ročníku konference PPE padlo velké množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Aktuální stav SCIP databáze - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:18

S povinnostmi, které mají dodavatelé při uvádění předmětů obsahující SVHC látku na trh, seznámila posluchače na VI. ročníku konference PPE Ing. Radka Vokurková.

Přístupné pro: Plus

Seznam endokrinních disruptorůGarance

15.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hormony ve všech organismech propojují nervovou soustavu a tělesné funkce, jako je růst a vývoj, imunita, metabolismus, reprodukce a chování. Chemické látky, které jsou „endokrinními disruptory“, mohou hormonální systém narušovat, a tím škodlivě působit na…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vzor: Aktuální formát bezpečnostního listu dle Přílohy II REACHGarance

13.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor aktuálního formátu bezpečnostního listu podle nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH. Implementuje nové požadavky především v souvislosti s nanoformou a endokrinními disruptory. Další významnější změnou jsou změny v oddíle 9 –…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dovoz látek, směsí a předmětů ze zemí mimo EUZáznamGarance

11.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:55

Při dovozu látek, směsí a předmětů z tzv. třetích zemí je potřeba plnit řadu povinností podle nařízení REACH a nařízení CLP. Mezi tzv. třetí země se od roku 2021 řadí také Velká Británie. Povinnosti se netýkají pouze nebezpečných výrobků. U látek jako takových…

Přístupné pro: Plus

Dovoz chemických látek, chemických směsí a předmětů ze třetích zemíGarance

22.12.2021, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členské státy Evropské unie (EU) a Norsko, Island a Lichtenštejnsko tvoří Evropský hospodářský prostor (European Economic Area – EEA). Pokud jsou látky, směsi nebo předměty „nakupovány” ze zemí mimo EEA, jedná se dle nařízení (ES) č.1907/2006 (nařízení REACH) a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oznamování nebezpečných směsí do jednotlivých zemí EUZáznamGarance

29.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:48

Jste výrobci nebo distributoři nebezpečných směsí a vyvážíte směsi do zemí EU? Od ledna máte povinnosti oznamovat tyto směsi v jednotném PCN formátu. Jak se liší oznamování v jednotlivých zemích EU? Vše se dozvíte na tomto…

Přístupné pro: Plus

Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:21:01

V oblasti chemických látek a směsí se od nového roku chystají velké změny. Se všemi nás na konferenci PPE stručně seznámil Ing. Oldřich Petira, CSc.

Přístupné pro: Plus

Nařízení REACH a CLP ve firmě - základní povinnosti - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:21

Oznamování SVHC látek v předmětech, SCIP a UFI kódy, to jsou jen některé novinky vyplývající z nařízení CLP. Na konferenci PPE nás s nimi seznámila Ing. Lenka Lišková.

Přístupné pro: Plus

Vzor: CMR přepravní dokumenty - ADR, IATA, IMDGGarance

9.11.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutný průvodní doklad pro každou přepravu (i kombinovanou) nebezpečných chemických látek/směsí; ADR – přepravní doklad pro přepravu po silnici pro barvy a ředidla, IATA – přepravní doklad pro leteckou přepravu pro barvy a ředidla, IMDG – přepravní doklad pro…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vzor: Etiketa na dezinfekciGarance

9.11.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

v současné době je nutno používat dezinfekční prostředky na všech provozech. Pokud společnost nakupuje ve větším objemu a je nutno pro zaměstnance přelévat do menších příručních nádob, např. do 0,5 litrového mechanického rozprašovače nebo dávkovače, můžete pro…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vzor: ADR karta (pro sklad)Garance

9.11.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehledná informace pro pracovníky logistiky o tom, jak správně a bezpečně zabalit a označit CHLS pro přepravu. Pro příjemce CHLS slouží jako podklad pro kontrolu správnosti balení. Uvádíme zde vzor označení a balení ředidla a typizované barvy.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021ZáznamGarance

4.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:51

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na…

Přístupné pro: Plus

Ozón používaný k biocidním účelům - povinnosti pro uvádění na trh a používáníGarance

15.7.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydáním nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh (dále také jen BPR) byly ke dni 1. 1. 2013 do působnosti biocidních předpisů nově zahrnuty biocidní účinné látky vznikající na místě (in situ) z látek nevykazujících biocidní účinky.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zrušení písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíArchiv

12.5.2020, Zbyněk Moravec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 205/2020 Sb. byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Jednou ze změn, která byla odbornou veřejností očekávána, je úprava §44a, který se dotýká nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb.Garance

1.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. dubna 2020 byl v částce č. 73 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon byl…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

SVHC látky v předmětech a povinnosti výrobců předmětůZáznamGarance

30.4.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:19:41

Vedle povinností stanovených nařízením REACH budou muset výrobci předmětů obsahujících tzv. SVHC látky ze seznamu (Kandidátský seznam) plnit od 5. ledna 2021 novou oznamovací povinnost - poskytovat předepsané informace o předmětech obsahujících SVHC látky…

Přístupné pro: Plus

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky)ZáznamGarance

27.4.2020, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:58

Přístupné pro: Plus

Checklist pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditory - chemické látky a směsiGarance

6.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, včetně prováděcích předpisů, ale i přímo použitelných předpisů EU, musí manažer EMS popřípadě podnikový ekolog plnit řadu úkonů v oblasti příslušných složek životního prostředí. Jednou z těchto oblastí je výroba,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi - Databáze SCIPGarance

21.2.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008 stanoví opatření, která se zabývají nepříznivými dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informace požadované pro oznámení nebezpečných směsí PCN po 1. 1. 2021 (podle přílohy VIII nařízení CLP)Garance

19.12.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”) byla v roce 2017 přidána nová příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017), která implementuje…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zařazování látek do přílohy XIV k nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesy spojené s povolováním látek sestávají z několika kroků, z nichž každý zahrnuje veřejnou konzultaci, ve které mohou i následní uživatelé, kteří látky používají, uplatnit své připomínky.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informace poskytované podle čl. 32 nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

K mimořádně nebezpečným látkám podléhajícím povolení nebo omezení, pokud k nim není povinností poskytovat bezpečnostní list, musejí výrobci a dovozci sdělovat informace o podmínkách bezpečného použití podle čl. 32 nařízení REACH. Tato situace může nastat…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Náležitosti bezpečnostních listůGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro předávání informací zaměstnavatelům o látkách a směsích:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Expoziční scénáře k bezpečnostním listům registrovaných látekGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Formát expozičního scénáře připojovaného k rozšířenému bezpečnostnímu listu (expoziční scénář pro sdílení informací) není stanoven žádným právním předpisem. V průběhu registrací se formát ES pro sdílení postupně vyvíjel. V současné době se ustálil na podobě,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poplatky a platby za úkony vyžadované od následného uživateleGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatky a platby za úkony prováděné na základě požadavků nařízení REACH jsou upraveny čl. 74 nařízení REACH a nařízením (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Podrobnosti k postupům a dokumentům podle nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 Posuzování chemické bezpečnosti látek a směsí a vyhotovení zprávy o chemické bezpečnosti_Toc17452561_Toc19793581 

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti podnikající osoby, která pouze přebaluje látky nebo směsiGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající osoba, která jen kupuje látky a směsi na trhu EU/EHP, uskladňuje je a dále je prodává, je v roli distributora. Nepřichází do přímého styku s látkami ani směsmi, proto nemusí řešit otázku bezpečného zacházení s látkami a směsmi. Pokud ale…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti zpětného dovozce již registrované látkyGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti dovozce látky, ke které je jmenován výhradní zástupce pro registraciGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...