dnes je 22.2.2024

Základní povinnosti ekologa a nové legislativní požadavky v oblasti chemických látek - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:14

Základní povinnosti včetně ukázky nového bezpečnostního listu a oznamování nebezpečných směsí do PCN.

Přístupné pro: Plus

Novinky nařízení REACH a CLP - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:12

Práce s chemickými látkami vyžaduje neustálé sledování chemické legislativy, která se dynamicky aktualizuje. S novinkami seznámila účastníky odbornice na REACH a CLP Ing. Jirátová z Výzkumného ústavu organických syntéz.

Přístupné pro: Plus

Nastavení vstupního systému evidence CHLS - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Václav Kuncl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:19

Jaký význam má pro podnikového ekologa znalost nakládání s oblasti chemickými látkami a směsmi a jak roste jejich důležitost s velikostí podniku a s rozmanitostí skladby používaných CHLS ve vazbě na výrobní zaměření firmy? Vše v úvodní přednášce…

Přístupné pro: Plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.10.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:26

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: Plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.5.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:19

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: Plus

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podnikuZáznamGarance

5.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:46

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Přístupné pro: Plus

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „CHLS"Garance

25.11.2022, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “ Nakládání s chemickými látkami a směsmi“.

Výstupy ze zpracování odpadů z pohledu chem. předpisů - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:10

Úvodní přednáška bloku "Chemických látek" na VI. ročníku konference PPE plynule navázala na blok odpadů a posunula pohled na odpady také do roviny zastřešení chemickou legislativou.

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Chemické látky" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:27

Na VI. ročníku konference PPE padlo velké množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Seznam endokrinních disruptorůGarance

15.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hormony ve všech organismech propojují nervovou soustavu a tělesné funkce, jako je růst a vývoj, imunita, metabolismus, reprodukce a chování. Chemické látky, které jsou „endokrinními disruptory“, mohou hormonální systém narušovat, a tím škodlivě působit na…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vzor: Aktuální formát bezpečnostního listu dle Přílohy II REACHGarance

13.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor aktuálního formátu bezpečnostního listu podle nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH. Implementuje nové požadavky především v souvislosti s nanoformou a endokrinními disruptory. Další významnější změnou jsou změny v oddíle 9 –…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oznamování nebezpečných směsí do jednotlivých zemí EUZáznamGarance

29.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:48

Jste výrobci nebo distributoři nebezpečných směsí a vyvážíte směsi do zemí EU? Od ledna máte povinnosti oznamovat tyto směsi v jednotném PCN formátu. Jak se liší oznamování v jednotlivých zemích EU? Vše se dozvíte na tomto…

Přístupné pro: Plus

Změny oznamovacích povinností po novele chemického zákona od 1. 1. 2021Garance

21.1.2021, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátce před koncem minulého roku, 23. 12. 2020, byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:21:01

V oblasti chemických látek a směsí se od nového roku chystají velké změny. Se všemi nás na konferenci PPE stručně seznámil Ing. Oldřich Petira, CSc.

Přístupné pro: Plus

Vzor: Etiketa na dezinfekciGarance

9.11.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

v současné době je nutno používat dezinfekční prostředky na všech provozech. Pokud společnost nakupuje ve větším objemu a je nutno pro zaměstnance přelévat do menších příručních nádob, např. do 0,5 litrového mechanického rozprašovače nebo dávkovače, můžete pro…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vzor: CMR přepravní dokumenty - ADR, IATA, IMDGGarance

9.11.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutný průvodní doklad pro každou přepravu (i kombinovanou) nebezpečných chemických látek/směsí; ADR – přepravní doklad pro přepravu po silnici pro barvy a ředidla, IATA – přepravní doklad pro leteckou přepravu pro barvy a ředidla, IMDG – přepravní doklad pro…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vzor: ADR karta (pro sklad)Garance

9.11.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehledná informace pro pracovníky logistiky o tom, jak správně a bezpečně zabalit a označit CHLS pro přepravu. Pro příjemce CHLS slouží jako podklad pro kontrolu správnosti balení. Uvádíme zde vzor označení a balení ředidla a typizované barvy.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zrušení písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíArchiv

12.5.2020, Zbyněk Moravec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 205/2020 Sb. byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Jednou ze změn, která byla odbornou veřejností očekávána, je úprava §44a, který se dotýká nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Checklist pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditory - chemické látky a směsiGarance

6.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, včetně prováděcích předpisů, ale i přímo použitelných předpisů EU, musí manažer EMS popřípadě podnikový ekolog plnit řadu úkonů v oblasti příslušných složek životního prostředí. Jednou z těchto oblastí je výroba,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informace poskytované podle čl. 32 nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

K mimořádně nebezpečným látkám podléhajícím povolení nebo omezení, pokud k nim není povinností poskytovat bezpečnostní list, musejí výrobci a dovozci sdělovat informace o podmínkách bezpečného použití podle čl. 32 nařízení REACH. Tato situace může nastat…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zařazování látek do přílohy XIV k nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesy spojené s povolováním látek sestávají z několika kroků, z nichž každý zahrnuje veřejnou konzultaci, ve které mohou i následní uživatelé, kteří látky používají, uplatnit své připomínky.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Podrobnosti k postupům a dokumentům podle nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 Posuzování chemické bezpečnosti látek a směsí a vyhotovení zprávy o chemické bezpečnosti_Toc17452561_Toc19793581 

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Náležitosti bezpečnostních listůGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro předávání informací zaměstnavatelům o látkách a směsích:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Expoziční scénáře k bezpečnostním listům registrovaných látekGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Formát expozičního scénáře připojovaného k rozšířenému bezpečnostnímu listu (expoziční scénář pro sdílení informací) není stanoven žádným právním předpisem. V průběhu registrací se formát ES pro sdílení postupně vyvíjel. V současné době se ustálil na podobě,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poplatky a platby za úkony vyžadované od následného uživateleGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatky a platby za úkony prováděné na základě požadavků nařízení REACH jsou upraveny čl. 74 nařízení REACH a nařízením (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti podnikající osoby, která pouze přebaluje látky nebo směsiGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající osoba, která jen kupuje látky a směsi na trhu EU/EHP, uskladňuje je a dále je prodává, je v roli distributora. Nepřichází do přímého styku s látkami ani směsmi, proto nemusí řešit otázku bezpečného zacházení s látkami a směsmi. Pokud ale…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti zpětného dovozce již registrované látkyGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti dovozce látky, ke které je jmenován výhradní zástupce pro registraciGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zakázkový výrobceGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázkový výrobce (anglicky „toll manufacturer”) je společnost, která poskytuje výrobní služby za úplatu jiné společnosti na základě smlouvy o této činnosti. Obecně, zákazník obvykle vlastní znalosti (know-how) a konečný výrobek, zakázkový výrobce zajišťuje…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti následných uživatelů nacházejících se v dalších rolíchGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následní uživatelé nacházející se v dalších rolích musejí plnit povinnosti společné pro všechny následné uživatele popsané v kapitole  Povinnosti společné pro všechny následné uživatele_Toc18572674_Toc19793469 . Pokud uvádějí své výrobky na trh EU/EHP, musejí…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dodatek k obecné povinnosti omezení nebo zákazu uvádění na trh nebo používání stanovených látek ve vyráběných předmětechGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný požadavek na plnění podmínek omezení nebo zákazu používání látek zapsaných v příloze XVII k nařízení REACH je uveden v kapitole  Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti výrobců předmětůGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci předmětů musejí plnit společné požadavky na používání látek, jak jsou stanoveny pro všechny následné uživatele a popsány v kapitole  Povinnosti společné pro všechny následné uživatele . Vedle toho mohou mít další povinnosti spojené s látkami, které…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost registrace látek záměrně uvolňovaných z předmětuGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Definice „předmětu" podle nařízení REACHGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Další povinnosti spojené s výrobou a uváděním směsí na trh směsí (formulátorů)Garance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci směsí jsou považování za následné uživatele látek, pro které se v pokynech k nařízení REACH začal v českém jazyku používat jednoslovný výraz „formulátor”. Toto označení je pro jeho stručnost používáno i v této…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Uchovávání informací o klasifikaci a označováníGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost archivovat nejméně 10 roků od poslední dodávky směsi informace týkající se klasifikace a označení podle nařízení CLP se týká především následných uživatelů – formulátorů (výrobců…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informování o nebezpečnosti prostřednictvím označeníGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V textu této kapitoly jsou uváděny informace platné jak pro látku, tak pro směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi uváděné na trhGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poskytování informací v dodavatelském řetězciGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace v dodavatelském řetězci má sloužit především k přenosu informací důležitých pro bezpečné zacházení s chemickými výrobky od výrobců a dovozců látek a směsí směrem k jejich uživatelům. Důležitá je i komunikace v opačném směru, kterou by měl být…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Reklama pro nebezpečné látky a směsiGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud mají následní uživatelé uvádějící na trh látky nebo směsi v úmyslu nabízet nebo propagovat své výrobky nebo informovat o svých výrobcích např. formou reklamních tisků nebo sdělení, nesmí opomenout v těchto materiálech a sděleních uvádět u výrobků…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oznamování informací o směsíchGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...