dnes je 12.4.2024

Vodní audit: příležitost pro snížení spotřeby vodyZáznamGarance

14.11.2022, Ing. Michal Gregor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:21:24

Voda je naprosto klíčovou složkou pro život na naší planetě. To si v dnešní době uvědomujeme snad více než kdy dříve. Na dostatečné množství a odpovídající kvalitu vody spoléhá i průmysl. Ten ji využívá např. pro chlazení technologií a je neodmyslitelnou částí…

Přístupné pro: Plus

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „VODOHOSPODÁŘSTVÍ"Garance

14.12.2021, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Vodohospodářství“.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

14.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

14.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

13.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dnes odstartovalo druhé kolo Dešťovky, stát přerozdělí 240 milionů

7.9.2017, Zdroj: ČTK

Dnes odstartovalo druhé kolo Dešťovky, stát přerozdělí 240 milionůDnes v 10 hodin začne Státní fond životního prostředí (SFŽP) přijímat žádosti o dotaci v programu Dešťovka. V prvním květnovém kole si lidé o 110 milionů korun zažádali během 28 hodin. Nyní je rozpočet druhého kola 240 milionů korun, polovina peněz půjde do…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Doplněk metodiky k problematice odpadních vod - závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod

12.4.2017, Zdroj: MPO ČR, Verlag Dashöfer

Doplněk metodiky k problematice odpadních vod - závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vodProváděcí rozhodnutí Komise 2016/902/EU ze dne 30. května 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice EP a Rady 2010/75/EU pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Účastenství při schvalování kanalizačního řáduGarance

10.8.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nedovolené vypouštění odpadních vod do kanalizace a otázka spoluvlastnictvíGarance

19.6.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ukončenoGarance

31.5.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 26.5.2016 bylo ukončeno vnější připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v případě blízkosti vodního tokuGarance

12.5.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

(Ne)zákonné zneškodňování odpadních vod z jímek - judikát

12.2.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma (ne)zákonného zneškodňováních odpadních vod z jímek (slovo „bezodtokových“ bylo vzhledem k neblahé praxi vypuštěno …) je evergreenem vodoprávních a vodohospodářských diskusí, jakož i otázkou řešenou v připravované novele vodního…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod v ČR

29.1.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celkový počet ČOV pro veřejnou potřebu v ČR se oproti roku 2000 více než zdvojnásobil na 2 445 (tj. v průměru 1 ČOV na 4 305 obyv.). Meziročně vzrostl počet ČOV o 2,6 %, jak znázorňuje…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Čištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace (rok 2000 - 2014)Garance

22.1.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnání množství čištěné (srážkové, splaškové, průmyslové...) a nečištěné odpadní vody a podíl čištěných odpadních vod bez srážkových za období 2000 až…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Brabec: Stát připraví do čtyř měsíců zpřísnění pro čistírny vod

18.12.2015, Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního prostředí připraví do čtyř měsíců zpřísnění emisních limitů pro čistírny odpadních vod. Limity emisí pro jednotlivé látky se tak budou snižovat. V pondělí se na tom shodla vláda, řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Využití odpadních vod k závlazeGarance

25.11.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Struktura odběrů povrchové a podzemní vody v České republice

5.10.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Struktura odběrů povrchové a podzemní vody v České republiceStruktura odběrů povrchových a podzemních vod podle skupin uživatelů (členění CZ-NACE) zůstává v České republice od roku 2003 víceméně stabilní.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a kanalizaci zakončenou ČOV v letech 2000 až 2014

9.9.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozvoj infrastruktury zajišťující odvádění a čištění odpadních vod měl zásadní vliv vstup ČR do EU a následné plnění evropské legislativy a čerpání evropských dotací.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Statistika čištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace v letech 2004 až 2014Garance

3.9.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnání let 2004 - 2014 v čištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Množství vypouštěných vod z kanalizací do vod povrchových v roce 2014Garance

27.8.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celkový objem vypouštěných odpadních vod měl již v 80. a 90. letech 20. století klesající tendenci. Ke změně trendu došlo v roce 2002

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nový dotaz - Integrované povolení k vypouštění městských odpadních vodGarance

20.8.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v České republice v letech 2000 - 2014Garance

20.8.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnání množství vypouštění různých odpadních vod do vod povrchových za posledních 14 let.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...