dnes je 28.5.2024

Vodní audit: příležitost pro snížení spotřeby vodyZáznamGarance

14.11.2022, Ing. Michal Gregor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:21:24

Voda je naprosto klíčovou složkou pro život na naší planetě. To si v dnešní době uvědomujeme snad více než kdy dříve. Na dostatečné množství a odpovídající kvalitu vody spoléhá i průmysl. Ten ji využívá např. pro chlazení technologií a je neodmyslitelnou částí…

Přístupné pro: Plus

Povinnosti ekologů a jejich zapojení do zákona o vodách - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:11

Vodní legislativa z pohledu podnikových ekologů. Co je třeba hlídat a na co dát pozor? Upozornil ve své přednášce Ing. Václav Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Vodohospodářství" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:10

Přístupné pro: Plus

Novela vodního zákona a její dopady do podnikové praxe - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:18:54

Blok věnovaný "vodohospodářství v podniku" uvedla svou přednáškou k vodohospodářské legislativě Mgr. Kateřina Holendová.

Přístupné pro: Plus

Změna vodního zákona po přijetí nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.Garance

28.2.2022, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším zákonem na úseku ochrany životního prostředí, který doznal významných změn v rámci tzv. rekodifikace stavebního práva, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „vodní zákon”). …

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Odpadní vody x kaly podle nové legislativyZáznamGarance

3.2.2022, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:42

Nakládáte v bezodtoké jímce s odpady nebo s odpadní vodou? Co jsou odpadní vody? Jaké jsou vaše povinnosti při vypouštění odpadních vody? A kdy musíte obsah jímky zaevidovat jako odpad? Dozvíte se na tomto…

Přístupné pro: Plus

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „VODOHOSPODÁŘSTVÍ"Garance

14.12.2021, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Vodohospodářství“.

Suchá novela č. 544/2020 Sb. vodního zákonaGarance

12.1.2021, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 544/2020 Sb. tzv. suchá novela vodního zákona [zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] a dalších souvisejících zákonů. Následující text má za cíl seznámit čtenáře…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela č. 544/2020 Sb., z hlediska průmyslu - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

28.12.2020, Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:44:23

Přednášku na téma "Suchá novela vodního zákona", vzal na konferenci PPE za nemocnou doktorku Nietscheovou pan Ing. Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Václav Kuncl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:25:17

Jak nakládat s odpadními vodami podle správných předpisů? S tím posluchače seznámil na konferenci PPE Ing. Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Nakládání s vodami v průmysluZáznamGarance

17.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:06

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Přístupné pro: Plus

Suchá novela vodního zákona v průmysluZáznamGarance

8.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:28

Obsahem semináře budou informace o jednotlivých ustanoveních tzv. suché novely vodního zákona se zaměřením na potřeby „podnikového ekologa“.

Přístupné pro: Plus

Novela vodního zákona 2019 - zrušení záloh za odebrané množství podzemní vody a vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchGarance

4.1.2019, Ing. Lukáš Žaludek , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

14.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

14.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

13.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

13.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změna konečné ceny vodného a stočného u projektů v PO 1 OPŽP

7.6.2017, Zdroj: SFŽP ČR

Změna konečné ceny vodného a stočného u projektů v PO 1 OPŽPDo 30. 6. 2017 je možné podávat žádosti o úpravu meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z 5 na 2 procenta. V žádostech zaslaných po tomto datu lze uplatnit novou výši cen až od roku…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ministr Brabec: Povinnost čistit dešťovou vodu uzákoněna nebude

8.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr Brabec: Povinnost čistit dešťovou vodu uzákoněna nebudeNovela vodního zákona, kterou Sněmovna v úterý podpořila v prvním kole projednávání, nezavede povinnost čistit dešťovou vodu před jejím vypouštěním. Uvedl to dnes při interpelacích ve Sněmovně ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Reagoval tak na…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela vodniho zákona prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovně

6.4.2017, Zdroj: ČTK

Novela vodniho zákona prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovněSněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní novelu zákona o vodách, která přináší změny například v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizací. Nově by je neměla kontrolovat Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ale vodoprávní úřady. Zpřesňuje…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Povinnost využívat povolení k nakládání s vodamiGarance

30.3.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vláda schválila novelu vodního zákona, bez poplatků

5.10.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila novelu vodního zákona, bez poplatkůVláda dnes schválila novelu vodního zákona, kterou z jednání stáhla 20. července. Nová verze již neřeší otázku navyšování poplatků za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Přepracovaná novela vodního zákona je připravena pro vládu

27.9.2016, Zdroj: Třetí ruka

Přepracovaná novela vodního zákona je připravena pro vláduMinisterstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

19.9.2016, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo 16. 9. 2016 tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory a výjimky z tohoto zákazuGarance

1.9.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 7 odst. 5 vodního zákona je na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených povolením nebo rozhodnutím vodoprávního úřadu pro chov ryb zakázána plavba plavidel se spalovacími…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

MŽP chce upravenou novelu zákona o vodách předložit vládě na konci září

31.8.2016, Zdroj: Třetí ruka

MŽP chce upravenou novelu zákona o vodách předložit vládě na konci záříZÁZNAM ROZHOVORU Upravenou tzv. poplatkovou novelu zákona o vodách chce Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předložit do vlády už do konce září tak, aby sněmovna ji mohla projednat na říjnové schůzi. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce tam…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Poplatková novela vodního zákona byla stažena z jednání vlády

25.8.2016, Zdroj: Třetí ruka

Poplatková novela vodního zákona byla stažena z jednání vládyMinistr životního prostředí Richard Brabec v úterý na tiskové konferenci uvedl, že ze středečního jednání vlády bude stažena novela vodního zákona. Dodal, že pokud předloží do vlády novelu někdy znovu, nebude již žádným způsobem cenu vody zvyšovat. Proti…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ohlašování vodních děl - stručné schémaGarance

28.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný základ - § 15a VODZ a SZ (SŘ) – pro certifikovaná vodní díla určená k čištění odpadních vod do kapacity 50EO „postačí” ohlášení (k ohlášení nemůže být stavebník nucen, může zvolit standardní proces vodoprávního řízení s vydáním…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povolování vodních děl - Stručné schémaGarance

27.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný základ - § 8, 9, 15, 38, 115 a 126/6 VODZ + SZ (SŘ)

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poplatková novela vodního zákona opětovně odeslána do vlády

22.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) odeslalo dne 20. července 2016 do vlády tzv. „poplatkovou novelu“ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž projednávání bylo v červnu t.r.…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Polní hnojiště ve zranitelné oblasti a havarijní plánGarance

30.3.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela vodního zákona odeslána do vlády

23.3.2016, Zdroj: Třetí ruka

Základním cílem předkládaného návrhu zákona má být podle Ministerstva životního prostředí zlepšení motivační funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Posuny v legislativním procesu tzv. poplatkové novely vodního zákonaGarance

24.2.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezirezortní připomínkové řízení k tzv. „poplatkové“ novele vodního zákona bylo ukončeno dne 7. prosince 2015. Vzhledem k množství a charakteru připomínek byl termín předložení do vlády odložen na březen…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Posuzování možnosti vzniku povodněGarance

19.2.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Následné vodohohospodářské využití prostoru ložiskaGarance

11.2.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Časový interval pro provádění zkoušek těsnosti podle vodního zákonaGarance

3.12.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Využití odpadních vod k závlazeGarance

25.11.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změna poplatků je tu! Novela vodního zákona jde do připomínkového řízení

18.11.2015, Zdroj: Třetí ruka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení novelu vodního zákona, která zásadním způsobem mění limity a sazby poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemních vod. Navrhována je také změna i…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Povinnost zpracovat provozní řád vodního dílaGarance

13.11.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

MŽP plánuje zdražit odběry podzemní vody na čtyřnásobek

26.10.2015, Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního prostředí plánuje zdražit odběry podzemní vody na čtyřnásobek do roku 2022. Předpokládá, že vzroste i cena za odběr povrchové vody, kterou si určují jednotlivá…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Opatření minimalizující vliv stavby na povodňové průtokyGarance

26.10.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Kontrola jímek podle vodního zákonaGarance

22.10.2015, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Původce kalů ze septiků a žumpGarance

14.10.2015, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

limitní hodnoty pro odpadní voduGarance

23.9.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...