dnes je 17.7.2024

Vodní audit: příležitost pro snížení spotřeby vodyZáznamGarance

14.11.2022, Ing. Michal Gregor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:21:24

Voda je naprosto klíčovou složkou pro život na naší planetě. To si v dnešní době uvědomujeme snad více než kdy dříve. Na dostatečné množství a odpovídající kvalitu vody spoléhá i průmysl. Ten ji využívá např. pro chlazení technologií a je neodmyslitelnou částí…

Přístupné pro: Plus

Dotaz: Úbytek vody ve studni a dotčenost vlastnického právaGarance

20.7.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Povinnost zpracovat provozní řád vodního dílaGarance

13.11.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zrušení ochranného pásma vodního zdroje „na návrh“

12.10.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení ochranného pásma vodního zdroje „na návrh“Ustanovení § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, říká, že odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo na návrh rozhodne o zrušení ochranného…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Otázka snižování množství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do vod povrchových

23.9.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daří se snižovat množství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do povrchových vod?

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Odběry podzemní vody jednotlivými sektory v letech 2000 až 2014

17.9.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Největší objem odběrů z podzemních zdrojů je využíván vodovody pro veřejnou potřebu jako zdroj pro výrobu pitné vody, a to z důvodu vyšší jakosti podzemních vod, a tím i nižší potřeby…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...