dnes je 3.7.2022

Nové vydání vodního zákona s komentářem

12.3.2013, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové vydání vodního zákona s komentářem

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Poplatky v souvislosti s vodním hospodářstvímArchiv

8.10.2020, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povolování tepelných čerpadel

10.2.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolování tepelných čerpadel

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nedovolené vypouštění odpadních vod do kanalizace a otázka spoluvlastnictvíGarance

19.6.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zajištění předpovědní povodňové službyGarance

6.4.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Minimální zůstatkový průtokGarance

25.2.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

K otázce schválení provozního řádu vodního díla

12.6.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K otázce schválení provozního řádu vodního díla

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Havarijní plán a stanovení podmínek

4.5.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Provozní řád vodního díla

7.4.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád vodního díla

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Odstraňování povodňových škod podle § 83 písm. m) vodního zákonaGarance

23.6.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

„Plynulé a bezpečné“ provozování kanalizace pro veřejnou potřebuGarance

11.1.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Právní povaha vod

8.12.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní povaha vod

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Stanovení doby platnosti manipulačního řádu vodního díla

20.3.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení doby platnosti manipulačního řádu vodního díla

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Odběr vzorků vypouštěných odpadních vodGarance

28.1.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Chov ryb prováděný za jiným účelem než podnikáním

3.4.2013, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chov ryb prováděný za jiným účelem než podnikáním

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Rozbor kvality vody z vlastního vrtuGarance

25.1.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povaha souhlasu podle § 17 vodního zákona

19.2.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ochranná pásma vodních děl a náhrada majetkové újmy

6.10.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná pásma vodních děl a náhrada majetkové újmy

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: průzkumný vrt před žádostí o povolení studnyGarance

20.9.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kompetence k řešení zasakování srážkových vod

19.3.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompetence k řešení zasakování srážkových vod

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Oddílné kanalizace

30.1.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddílné kanalizace

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Polní hnojiště ve zranitelné oblasti a havarijní plánGarance

30.3.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost organizace po skončení geologických prací

27.8.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Individuální zásobování pitnou vodou a požadavky na jakost vodyGarance

22.8.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Jakost podzemní vodyGarance

15.1.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Závazné stanovisko k umístění studny

10.4.2015, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazné stanovisko k umístění studny

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Manipulační řád schválený na dobu životnosti vodního díla

23.6.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Vrtné práce a nenalezení vody

16.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Hodnocení rizik ekologické újmyGarance

14.11.2012, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Rybník jako významný krajinný prvekGarance

5.2.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v případě blízkosti vodního tokuGarance

12.5.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Zodpovědnost za kvalitu vody za odbočením do vodovodní přípojkyGarance

14.10.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Působnost zákona o vodovodech a kanalizacíchGarance

13.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Domovní čistírny odpadních vod

10.12.2013, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domovní čistírny odpadních vod

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Hydrogeologický vrt a možnost odběru vody

18.2.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nelegální stavby v záplavovém území

22.4.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nelegální stavby v záplavovém území

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Povinnost uvedení území do původního stavu

29.3.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost uvedení území do původního stavu

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vodovodní přípojky připojené na výtlačný řadGarance

25.11.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...