dnes je 6.6.2023

Input:

118/2023 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

č. 118/2023 Sb., Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2023
o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Obsah, struktura a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
(1) Údaji pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o
a) anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
c) nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 119/2023 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a
d) spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě podle § 20c zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2023.
 
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2023 Sb.
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty
Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, se stanoví takto:
1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 
Číslo
Kód
Název
Definiční skupiny léčiv
Vyřazovací pravidla
1
THY
Poruchy štítné žlázy
H03A, H03B
 
2
PSY
Antipsychotika,
Alzheimerova choroba,
léčba závislostí
N05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BC51
 
3
DEP
Léčba antidepresivy
N06A
ne, pokud zároveň PSY
4
CHO
Hypercholesterolémie
C10 mimo (C10AC01, C10BX03)
ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH
5
DMH
Diabetes s hypertenzí
A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01, C03DA04), C07, C08 mimo (C08CA06), C09 mimo (C09DX04)
ne, pokud zároveň DMI
6
COP
Těžké astma, chronická obstrukční choroba plic
R03AC18, R03BB
ne, pokud zároveň PAH
7
AST
Astma
R03 mimo (R03AC18, R03BB)
ne, pokud zároveň PAH, COP
8
DM2
Diabetes typu II
A10
ne, pokud zároveň DM1, DMH
9
EPI
Epilepsie
N03 mimo (N03AX12, N03AX16), N05BA09
 
10
CRO
Crohnova choroba,
ulcerózní kolitida
A07EA06, A07EC02
 
11
KVS
Srdeční choroby
C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01, C03DA04, C09DX04
ne, pokud zároveň PAH
12
TNF
Chronická zánětlivá onemocnění léčená biologickou léčbou
D11AH05, L04AA24, L04AA29, L04AA32, L04AA33, L04AA37, L04AA44, L04AB, L04AC, L04AF01, L04AF02, L04AF03, L04AG05
 
13
REU
Revmatické choroby léčené jinak než inhibitory TNF
A07EC01, L04AA13, L04AK01, L04AX03, M01CC01, P01BA02
ne, pokud zároveň TNF
14
PAR
Parkinsonova choroba
N04B
 
15
DM1
Diabetes typu I
A10A
 
16
TRA
Transplantace
L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AH01, L04AH02, L04AX01
ne, pokud zároveň CRO
17
CFP
Cystická fibróza a onemocnění exokrinní funkce pankreatu
J01GB01, J01XB01, R05CB13
 
18
CNS
Onemocnění mozku a míchy
L03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AA52, L04AE01, L04AE03, L04AG03, L04AG06, L04AG08, L04AG12, L04AK02, L04AX07, M03BX01, M03BX02
ne, pokud zároveň RSK
19
ONK
Malignity
L01, L03AA, L03AX16, L04AX04, L04AX06
 
20
HIV
HIV, AIDS
J05AE mimo (J05AE30), J05AF mimo (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AJ, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)
ne, pokud zároveň HAR
21
REN
Renální selhání
B03X, V03AE
 
22
RAS
Léčba růstovým hormonem
H01AC01, H01AC03
 
23
HOR
Hormonální onkologická léčba
L02
 
24
NPP
Neuropatická bolest
N01BX04, N03AX12, N03AX16, N02BF01, N02BF02
 
25
AMG
Akromegalie
H01AX01, H01CB02, H01CB03
 
26
CAK
Chronická antikoagulace
B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03
 
27
PAH
Plicní arteriální hypertenze
B01AC09, B01AC11, B01AC21, B01AC27, C02KX01, C02KX02, C02KX05, G04BE03, G04BE08
 
28
HAR
HIV, AIDS-léčba bez využití antiretrovirotik
T05AE, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)
 
29
IDS
Imunodeficitní syndrom
J06BA01, J06BA02
 
30
RSK
Těžká roztroušená skleróza
L04AA23, L04AA27, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AA52, L04AE01, L04AE03, L04AG03, L04AG06, L04AG08, L04AG12, L04AX07
 
31
MDG
Makulární degenerace
S01LA
 
32
MIG
Migréna léčená biologickou léčbou
N02CD
 
2. Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.
3. Hodnota koeficientu pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 115.
4. Hodnota hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2023 Sb.
Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
1. Údaje o anonymizaci pojištěnce
1.1 Osoby
Správce centrálního registru pojištěnců vytvoří tabulky obsahující údaje o anonymizaci pojištěnce (dále jen „anonymizační tabulka”) podle bodů 1.2 až 1.5.
1.2 Časové období a rozsah dat
Anonymizační tabulky obsahují záznamy o všech pojištěncích, které správce centrálního registru pojištěnců eviduje v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 nebo jeho části jako pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.
1.3 Struktura Základní anonymizační tabulky
Údaje vztahující se k jednotlivým pojištěncům definovaným v bodě 1.2 se uvedou jako jeden záznam tabulky (řádek datového souboru) v této struktuře:
 
Atribut
Typ
Popis
IDPoj
INT (10)
Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
ČísloPojištěnce
CHAR (10)
Číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou
Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.
1.4 Vytvoření anonymizačních tabulek pro jednotlivé zdravotní pojišťovny
Správce centrálního registru pojištěnců ze Základní anonymizační tabulky vytvoří pro každou zdravotní pojišťovnu 1 anonymizační tabulku ve struktuře podle bodu 1.3. Anonymizační tabulka pro danou zdravotní pojišťovnu obsahuje údaje ze Základní anonymizační tabulky o pojištěncích, kteří

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...