dnes je 13.6.2024

Input:

157/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

č. 157/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. června 1997,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 284/1995 Sb.
ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ, PŘI KTERÝCH SE DÍTĚ POVAŽUJE ZA DLOUHODOBĚ TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Zdravotní postižení, při kterých se dítě považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené, jsou:
1. Poruchy pohybového ústrojí:
a) nemoci a vady pohybového ústrojí s těžkou poruchou funkce po dobu dlouhodobé léčby nebo časově náročné rehabilitace (např. těžké formy skolióz - úhel dle Cobba nad 70 stupňů, morbus Perthes, těžké luxace kyčelních kloubů)
b) závažná chronicky probíhající onemocnění pojivové tkáně (např. dermatomyositis, revmatoidní artritis s těžkými poruchami funkce)
2. Duševní onemocnění:
a) hluboká mentální retardace (IQ pod 20)
b) těžká mentální retardace (IQ 20 - 34)
c) střední mentální retardace (IQ 35 - 49)
d) těžší debilita (IQ 50 - 60)
e) závažná duševní onemocnění a stavy s recidivujícím či chronickým průběhem, vyžadující zvýšený dohled (např. psychózy po dobu intenzivní léčby, mentální anorexie s přetrvávající kachexií), do funkčně uspokojivé klinické úpravy
3. Nervová onemocnění:
a) závažná postižení centrálního nervového systému včetně heredodegenerativních onemocnění a stavů po perinatálním postižení s recidivujícím či chronickým průběhem, zejména pak stavy ohrožující dítě svou progresí (např. vrozené vady centrálního nervového systému, dětská mozková obrna, metabolická onemocnění postihující centrální nervový systém)
b) nervosvalová onemocnění se závažnými poruchami funkce
c) nekompenzovaná záchvatovitá onemocnění jakékoliv etiologie s častou frekvencí záchvatů velkého typu (GM), při trvalé léčbě a se závažným neuropsychickým deficitem
d) těžké poruchy hlasu a řeči, závažně omezující celkový vývoj dítěte a hrubě narušující sociální přizpůsobivost
4. Smyslová onemocnění:
a) úplná nebo praktická nevidomost (hodnotí se s brýlovou korekcí)
b) těžce slabý zrak (hodnotí se s brýlovou korekcí), a to do skončení povinné školní docházky
c) úplná nebo praktická hluchota, a to do skončení povinné školní docházky
5. Onemocnění oběhového ústrojí:
a) srdeční onemocnění hemodynamicky významná (funkčně dle NYHA III. - IV.)
b) stavy po srdečních operacích do funkčně uspokojivé klinické úpravy
c) těžké poruchy srdečního rytmu hemodynamicky významné
6. Onemocnění dýchacího ústrojí:
a) závažné respirační choroby s častými a závažnými záchvaty dušnosti (např. těžké formy bronchiálního astmatu)
b) závažná

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...