dnes je 18.7.2024

Input:

19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1997
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
249/2000 Sb.
(k 9.8.2000)
mění § 1, § 4, § 8 a § 14
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
vkládá § 7a
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
8 novelizačních bodů
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část šestou
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 11 a v § 12 odst. 2 písm. b)
138/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 51 novelizačních bodů
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část osmou
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 2, § 10, § 12, § 13, § 14; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 12 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 34 odst. 6
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 28, § 29; ruší § 30 a § 31
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 32, § 33 a § 34
336/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění celkem 60 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob, související se zákazem chemických zbraní a nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní.
(2)  Výkon státní správy a kontrolu v této oblasti provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad”), který současně vykonává působnost Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  chemickou zbraní
1.  toxická chemická látka a její prekurzor, vyjma těch, které jsou určeny pro nezakázaný účel a jejichž druh a množství odpovídají tomuto účelu,
2.  munice nebo prostředek určený k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů1) toxickým působením toxických chemických látek uvedených v bodu 1, které by se uvolnily v důsledku použití této munice nebo tohoto prostředku, nebo
3.  vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice nebo prostředku uvedených v bodu 2;
 
 
 
 
b)  toxickou chemickou látkou jakákoli chemická látka, která může svým chemickým působením na životní procesy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení rostlin;
c)  prekurzorem

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...