201/2012 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší, ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 201/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. května 2012
o ochraně ovzduší
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 28, § 29 a § 36
87/2014 Sb.
(k 1.6.2014)
mění § 11, § 12, § 15, § 17, § 20, § 37, § 39, § 41 a přílohy č. 4 a 10; nové přechodné ustanovení
382/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 21 novelizačních bodů
369/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
369/2016 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohy č. 1 a 10 - dosud neuvedeno
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části páté
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.
(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje,
a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: