dnes je 18.7.2024

Input:

243/2009 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění účinném k 1.3.2016

č. 243/2009 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění účinném k 1.3.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 22. července 2009,
o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
28/2013 Sb.
(k 15.2.2013)
mění přílohu
59/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění přílohu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:
§ 1
Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, je uveden v příloze této vyhlášky.
§ 2
Zrušuje se:
1.  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.
2.  Vyhláška č. 317/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.
3.  Vyhláška č. 508/2005 Sb., kterou se mění vyhláš- ka Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 243/2009 Sb.
Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími:
 
Oddíl A.
Seznam soudně toxikologických laboratoří
 
Právnická nebo fyzická osoba: sídlo právnické osoby / místo trvalého pobytu fyzické osoby
Název pracoviště:
Adresa pracoviště:
IČO právnické nebo fyzické osoby:
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Hradec Králové
-
 
 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Soudně - toxikologická laboratoř Ústav klinické biochemie a diagnostiky Úsek klinické a forensní toxikologie
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
00179906
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 
 
 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
- Ústav soudního lékařství
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
00064173
 
 
 
 
Nemocnice Na Bulovce
 
 
 
Budínova 2, 180 81 Praha 8
- Oddělení soudního lékařství
Budínova 2, 180 81 Praha 8
00064211
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Olomouc I.
 
 
 
P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
- Ústav soudního lékařství a medicínského práva
Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc
00098892
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Plzeň
 
 
 
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
- Ústav soudního lékařství toxikologická laboratoř
Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
00669806
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Ostrava
 
 
 

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...