254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 254/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. června 2001
o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 126 doplňuje odst. 5
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 48 novelizačních bodů
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 104 odst. 1 doplňuje slova
20/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění, celkem 140 novelizačních bodů
20/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 1, § 12 odst. 1 písm. h), § 21 odst. 3, vkládá § 23a, mění § 24, § 25, § 26, § 35 odst. 1 a vkládá § 126b;
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 odst. 5 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
v § 88 odst. 7 a § 93 odst. 2 nahrazuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nahrazuje slova v § 88 odst. 4, § 99 odst. 1, § 94 odst. 2, § 96 odst. 1, § 97 odst. 2, § 99 odst. 2
444/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 88 odst. 12 a 13 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5, § 23, § 50, § 51, § 66, § 106, § 107, § 108, § 126 a ruší část osmou
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění v § 126 odst. 5
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 104 vkládá odst. 3 až 6
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 126 vkládá odst. 6; nová přechodná ustanovení
180/2008 Sb.
(k 28.5.2008)
nepřímo; mění přechodná ustanovení zákona č. 20/2004 Sb.
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
vkládá v § 42 nový odst. 5 a v § 126 odst. 7
181/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 54, § 68, § 88 odst. 15, § 107, § 108, § 115, § 126a; vkládá nový § 55a; nová přechodná ustanovení
181/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 28a
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 14 odst. 1, § 17 odst. 1 a 3 a § 107 písm. i)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 88 odst. 1 a § 104
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 88, § 93 odst. 2, § 94 odst. 2, § 96 odst. 1, § 97 odst. 2, § 99 odst. 1 a 2, § 100 odst. 7, § 101 odst. 1 a 6 a § 103
150/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění, celkem 208 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 273/2010 Sb.
 
 
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 126 odst. 6
151/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění § 34, § 104 odst. 1, § 108; ruší § 113; nové přechodné ustanovení
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 17 odst. 1, § 28 odst. 2, § 29 odst. 1 a vkládá v § 39 odst. 12
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 3, § 15 odst. 9, § 15a odst. 3, § 30 odst. 7, § 38 odst. 5 a 7, § 104 odst. 9, § 107 odst. 1, § 115 odst. 6 a § 115 odst. 7; nové přechodné ustanovení
501/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 102 odst. 3
275/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 9 odst. 8, § 15 a § 39; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá § 59a; mění § 104 odst. 5 a 6; nové přechodné ustanovení
61/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 9 odst. 8, § 39, § 122, § 125g; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 92, § 110, § 112, § 114; ruší § 114a
187/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 117 a § 125l
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 115
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9 odst. 6 a v části první ustanovení hlavy XII
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O VODÁCH
(VODNÍ ZÁKON)
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět zákona
(1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1) . Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.
(2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: