29/2017 Sb.
Vyhláška o báňsko-technické evidenci

 

Zatřídění dokumentu
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

29/2017 Sb., Vyhláška o báňsko-technické evidenci

č. 29/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2017
o báňsko-technické evidenci
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:
§ 1
Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence
Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.
§ 2
Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence
(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o
a) své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,
b) průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: