dnes je 23.9.2020

Input:

§ 3

24.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1.2
§ 3

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Dotaz č. 1

Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů?

Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V odst. 2 je upřesněno, že ke zbavování se

Partneři