324/2016 Sb.
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a …

 

Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Archiv

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

324/2016 Sb., Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

č. 324/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. září 2016
o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o biocidech)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání1)
a) některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání,
b) povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: