Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

333/2016 Sb., Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

č. 333/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. října 2016
o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), k provedení § 16 odst. 3 zákona o biocidech:
§ 1
Výše záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností podle § 16 odst. 3 zákona o biocidech jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů podle § 16 odst. 3 zákona o biocidech se stanoví tak, že počet hodin provedených odborných úkonů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se násobí sazbou, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. října 2016.
 
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 333/2016 Sb.
Výše záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností
 
Kód
Činnost
Výše zálohy
Maximální výše úhrady nákladů
Činnosti spojené se schvalováním účinných látek
100
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro první typ přípravku.
1 000 000 Kč
3 900 000 Kč
101
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro další jeden typ přípravku.
500 000 Kč
1 000 000 Kč
110
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus.
500 000 Kč
3 900 000 Kč
111
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro další jeden typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus.
250 000 Kč
500 000 Kč
120
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti.
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
121
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti.
500 000 Kč
1 000 000 Kč
122
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti.
500 000 Kč
1 000 000 Kč
123
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti.
250 000 Kč
500 000 Kč
Činnosti spojené s povolováním biocidních přípravků
200
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku.
200 000 Kč
400 000 Kč
201
Hodnocení dokumentace k žádosti o vnitrostátní povolení biocidního přípravku, který je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást dokumentace k žádosti o schválení účinné látky.
40 000 Kč
80 000 Kč
202
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení kategorie biocidních přípravků.
400 000 Kč
800 000 Kč
203
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování.
20 000 Kč
60 000 Kč
204
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem.
40 000 Kč
120 000 Kč
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: