dnes je 30.5.2024

Input:

348/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

č. 348/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 5. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o účetnictví
V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., § 38a včetně poznámek pod čarou č. 8 a 8a, zní:
㤠38a
Občanská sdružení, jejich organizační jednotky8, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti8anebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou9, a honební společenstva10mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...