350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 350/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. října 2011
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 23 písm. h), § 30 písm. a), § 31; nové přechodné ustanovení
61/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění; nová přechodná ustanovení
61/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 34
350/2011 Sb.
(k 1.6.2015)
pozbývají platnosti: ustanovení hlavy II, § 33 odst. 1 písm. g), § 34 odst. 5, § 34 odst. 6 písm. d) až g), § 34 odst. 16, § 34 odst. 19 a § 34 odst. 22 písm. b) a e)
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
mění § 2 odst. 2; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VI
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoba”) při
1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek3) (dále jen „látka”) nebo látek obsažených ve směsích
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: