dnes je 18.7.2024

Input:

429/2009 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 429/2009 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2009
o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2, § 7, § 11 a § 12; nové přechodné ustanovení
Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a)  způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemisťovány (dále jen „způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu”),
b)  limity pro zařazování úložných míst do kategorií,
c)  kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu,
d)  náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh.
§ 2
Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu
(K § 4 odst. 6 zákona)
(1)  Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu zahrnuje informace o
a)  činnostech, při kterých vznikne těžební odpad2) ,
b)  geologické charakteristice ložiska3) , jehož těžbou těžební odpad vznikne,
c)  těžebním odpadu a plánovaném způsobu nakládání s ním,
d)  geotechnickém chování těžebního odpadu,
e)  geochemickém chování těžebního odpadu.
(2)  Informace o činnostech, při kterých těžební odpad vznikne, obsahují soubor obecných informací o
a)  průzkumu, dobývání nebo úpravě nerostů,
b)  druhu a popisu použité metody dobývání a úpravy nerostů,
c)  povaze výsledného produktu.
(3)  Informace o geologické charakteristice ložiska, jehož těžbou těžební odpad vznikne, obsahují údaje o
a)  petrografii okolních hornin, jejich chemických a mineralogických vlastnostech, včetně hydrotermálních změn mineralizovaných hornin a doprovodných hornin,
b)  charakteristice ložiska, včetně charakteristiky ložiskotvorné mineralizace,
c)  typologii nerostů ložiska, jejich chemických a mineralogických vlastnostech, včetně fyzikálních vlastností, a to pro těžené nerosty, doprovodné nerosty i nově vzniklé hydrotermální nerosty,
d)  velikosti a tvaru ložiska,
e)  zvětrávání a změně v zóně zvětrávání z chemického a mineralogického hlediska.
(4)  Informace o těžebním odpadu a plánovaném způsobu nakládání s ním zahrnují popis a povahu veškerého těžebního odpadu, vzniklého při jednotlivých průzkumných, těžebních a úpravárenských činnostech, a to včetně skrývky, těžby doprovodných hornin, zemin a hlušin, a obsahují údaje o
a)  původu těžebního odpadu v těžební lokalitě či ložisku

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...