76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 76/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
521/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
doplňuje větu v § 45, ruší část pátou (novelizační)
437/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
ruší slova v příloze č. 1
695/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
v § 14 odst. 1 doplňuje větu
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 40 a § 41 nahrazuje slova
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 68 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 435/2006 Sb.
 
 
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění 13 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 3 písm. a) a vkládá nový § 28a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38 odst. 7
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění přílohu č. 1
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
mění, celkem 146 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16, § 18 odst. 9, § 20b a § 37; ruší § 36
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 13 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19, § 29, § 33, § 34, § 35, § 37 a § 38
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět zákona
(1) Účelem zákona je, v souladu s právem Evropské unie1) , dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku2) uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Tento zákon
a) stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,
b) upravuje postup při vydávání integrovaného
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: