98/2016 Sb.
Nařízení vlády o sazbách úhrady

 

Zatřídění dokumentu
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

98/2016 Sb., Nařízení vlády o sazbách úhrady

č. 98/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o sazbách úhrady
Vláda nařizuje podle § 33k odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:
§ 1
Sazby úhrady z vydobytých nerostů
Sazby úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 98/2016 Sb.
Sazby úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady
 
Nerost, skupina nerostů
Jednotka
Sazba v Kč za jednotku
Ropa
m3
558,00
Hořlavý zemní plyn
m3
0,27
Uran
t
5 834,13
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: