dnes je 21.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální legislativa z oblasti odpadového hospodářství

24.9.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Platné právní předpisy z oblasti odpadového hospodářství.

Zákony:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Vyhlášky:

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Vyhláška Ministerstva životního

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Téma
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...