dnes je 15.7.2024

Input:

Část II. - teze k zákonu o obalech

11.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.2 Část II. - teze k zákonu o obalech

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Oblast obalového odpadu je řešena zákonem o odpadech v té části, kde se jedná o nakládání s obalovým odpadem v procesu jeho shromažďování, přepravy a využití. V tomto smyslu je vhodné nakládání s obalovým odpadem řešit stejně, jako je obecně řešeno nakládání s KO.

Specifická úprava ekonomických nástrojů na podporu využití obalového odpadu, organizace užití těchto nástrojů a specifické předpisy související s vlivem používání obalů na životní prostředí jsou řešeny samostatným zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.

Dosavadní úprava této problematiky samostatným zákonem se osvědčila a není vhodné ji začleňovat do zákona o odpadech. V nové právní úpravě bude zákon o obalech zachován jako samostatný zákon k zákonu o odpadech.

Po zkušenostech s provozem zpětného odběru a využití obalových odpadů v ČR vyplynula potřeba upravit stávající zákon a doplnit jej o nové skutečnosti.

Zásady řešení:

Povinnost autorizovaných obalových společností (AOS) spolupracovat s obcemi za účelem zajištění zpětného odběru a využití obalových odpadů

Použité obaly, resp. obalové odpady, jsou nedílnou součástí komunálních odpadů. Integrovaný systém odděleného sběru využitelných komunálních odpadů včetně jeho obalové složky se po deseti letech provozu ukazuje jako plně funkční a ekonomicky únosný jak pro povinné osoby ve sdruženém plnění, tak pro obce.

Sběr obalových odpadů na území obce je podmíněn souhlasem obce na základě smlouvy s AOS (povinnou osobou zajišťující zpětný odběr individuálně). Tato podmínka je dnes uplatněna implicitně organizačním řešením sběru obalového odpadu.

Pro spolupráci s obcemi platí, že AOS musí nabídnout všem obcím obdobné podmínky při zajišťování zpětného odběru a využití obalových odpadů. Tato podmínka je uplatněna již v existujícím zákonu.

Povinnost AOS vytvářet rezervy společnosti

Zavedení povinnosti autorizovaných obalových společností vytvářet rezervní fond určený k překlenutí období náhlého propadu cen druhotných surovin, který může destabilizovat systém třídění domovního odpadu. Potřebu takového řešení ukázala krize odbytu druhotných surovin mezi rokem 2008 a 2009. V zahraničí je

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...