dnes je 26.4.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Chemické látky a směsi ve světle novelizace normy ISO 14001:2015

17.10.2018, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

EMS – ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT klade zpohledu novelizace normy ISO 14001:2015 větší důraz na propojení systému (EMS) svedením (Leadership). Větší důraz je kladen i na hodnocení výkonnosti – vyhodnocování naměřených hodnot, jejich analýzu a závěry vedoucí kzlepšování.

Z pohledu managementu chemických látek se jednotlivé kapitoly normy (ISO 14001) prolínají. Jednotlivé fáze a kroky posouzení a vyhodnocení chemických látek ve společnosti nelze přesně rozdělit do kapitol normy, přesto přinášíme vlastní náhled na tuto problematiku.

Plánování / Zdroje, Kompetence, Povědomí

  • Nákup CHLS (včetně získání BL v souladu s nařízením REACH – 1907/2006);
  • Posouzení případných nebezpečných vlastností CHLS
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři