Zatřídění dokumentu
Typ informace

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Chemické látky a směsi ve světle novelizace normy ISO 14001:2015

17.10.2018, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

EMS – ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT klade zpohledu novelizace normy ISO 14001:2015 větší důraz na propojení systému (EMS) svedením (Leadership). Větší důraz je kladen i na hodnocení výkonnosti – vyhodnocování naměřených hodnot, jejich analýzu a závěry vedoucí kzlepšování.

Z pohledu managementu chemických látek se jednotlivé kapitoly normy (ISO 14001) prolínají. Jednotlivé fáze a kroky posouzení a vyhodnocení chemických látek ve společnosti nelze přesně rozdělit do kapitol normy, přesto přinášíme vlastní náhled na tuto problematiku.

Plánování / Zdroje, Kompetence, Povědomí

  • Nákup CHLS (včetně získání BL v souladu s nařízením REACH – 1907/2006);
  • Posouzení případných nebezpečných vlastností CHLS
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: