dnes je 12.6.2024

Input:

Co je nového v legislativě za uplynulých čtrnáct dní?

22.3.2007, Zdroj: Sbírka zákonů

Novelizace, které se mohou týkat i Vás...

56/2007 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
165/2002 Sb.   

57/2007 Sb.  Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb. 

Nebezpečné chemické látky – příručka a CD, které sleduje všechny Vaše povinnosti za Vás.

44/2007 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
337/2006 Sb.

46/2007 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
142/2006 Sb. 

48/2007 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.
144/2005 Sb.   

38/2007 Sb.  Nařízení vlády,

Partneři



Nahrávám...
Nahrávám...