dnes je 22.5.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce v zemědělství

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.7
Desatero zásad bezpečné práce v zemědělství

Ing. Miroslava Kopecká

Při provozu zemědělské techniky

 1. Nepoužívej stroj bez seznámeni se s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.

 2. Zkontroluj technický stav stroje před jeho použitím.

 3. Nepoužívej stroj s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními.

 4. Neotvírej ochranné kryty na stroji dříve, než se zastaví všechny pohybující se části stroje.

 5. Oděv měj řádně upnutý bez volně vlajících částí.

 6. Zajisti stroj před jeho odpojením od tažného vozidla proti samovolnému pohybu i překlopeni.

 7. Dodržuj bezpečnou vzdálenost mezi stroji při skupinovém nasazení.

 8. Nepřevážej v kabině traktoru nebo samojízdného stroje více osob, než je povoleno.

 9. Nevyskakuj ani nenaskakuj na pohybující se stroj.

 10. Neopouštěj kabinu pohybujícího se traktoru při spojování soupravy.

Při chovu hospodářských zvířat

 1. Netýrej a nedráždi zvířata.

 2. Nepřistupuj ke zvířatům, aniž je předem upozorníš na svou přítomnost.

 3. Nepřistupuj k ležícímu zvířeti, s výjimkou zvířat nemocných nebo zraněných.

 4. Nevstupuj ke zvířeti ze strany, kde by tě mohlo při nenadálém pohybu přirazit ke zdi nebo sloupu.

 5. Při vstupu mezi volně ustájené býky si zajisti ústupovou cestu a přítomnost další osoby ve stáji.

 6. Při provádění

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...