dnes je 18.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Do nástroje IUCLID budou zahrnuty nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLP

18.4.2024, Zdroj: MPO ČR

Po změně nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) mohou společnosti do svých dokumentací v IUCLID již od konce dubna uvádět informace o nových třídách nebezpečnosti.

Nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí budou zahrnuty do softwaru IUCLID od 29. dubna 2024.

Jedná se o:

  • endokrinní disruptory pro lidské zdraví (ED HH) nebo životní prostředí (ED ENV);
  • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB)
  • perzistentní, mobilní a toxické (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti mohou začít uvádět informace týkající se těchto nebezpečí při předkládání dokumentací podle

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...