dnes je 20.9.2019
Input:

Dotaz: Použití dichromanu draselného

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je možné používat dichroman draselný ve směsi s H2SO4 na čištění laboratorního skla?

Odpověď:

Dichroman draselný patří do Přílohy XIV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) mezi látky, pro jejichž použití (i ve směsi) je nutno povolení. Jedinou výjimkou je možnost používání pro výzkum a vývoj, tedy i laboratorní účely k analýzám, kde to nelze nahradit jiným

Partneři