Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EK: Veřejná konzultace určuje cíle budoucí společné zemědělské politiky

28.7.2017, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie (http://europa.eu/index_cs.htm)

Evropané jsou toho názoru, že zemědělská politika by se měla nadále spravovat na úrovni EU a že jejími hlavními dvěma cíli by měla být pomoc zemědělcům a ochrana životního prostředí.

Vyplynulo to z výsledků veřejné konzultace zaměřené na modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky, které byly dnes zveřejněny. Během konzultace přišlo více než 322 tisíc odpovědí od celé řady respondentů – zemědělců, občanů, organizací i dalších zainteresovaných stran.

U příležitosti konference pořádané 7. července v Bruselu pod názvem „SZP: Vyjádřete svůj názor“, na níž byly výsledky zveřejněny, uvedl Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova: „Dnešek je dalším důležitým momentem na naší cestě k budoucí společné zemědělské politice a pro zúčastněné strany rovněž příležitostí, jak dále přispět do diskuze. Odpovědi získané v rámci veřejné konzultace ukazují míru zájmu o SZP, která i nadále podporuje dynamické zemědělské odvětví a zároveň zajišťuje bezpečnost vysoce kvalitních potravin pro 508 milionů občanů i významné investice do venkovských oblastí.“

Vysoká účast na konzultaci ukazuje, že pro mnoho občanů Evropy nabývá zemědělství a jeho úloha ve společnosti stále více na významu. Naprostá většina respondentů (90 %) rovněž jasně uvedla, že správa zemědělské politiky na evropské úrovni je skutečně přidanou hodnotou, protože zabezpečuje rovnost podmínek na jednotném trhu a zajišťuje, aby zemědělství mohlo efektivněji reagovat na společné problémy, jakými jsou např. ochrana životního prostředí (85 %) či boj proti změně klimatu (73 %). Často byla též uváděna potřeba zachovat v celé EU hospodářskou, sociální a územní soudržnost (86 %) a potřeba společného rámce pro sdílení osvědčených postupů (91 %).

Jasné cíle

Výsledky konzultace také ukazují, že respondenti mají jasno v

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: