dnes je 2.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EKODESIGN

1.12.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autor: RNDr. Anna Christianová, CSc.

Součástí životního cyklu výrobku je vznik odpadů. V každé jeho etapě vznikají odpady, které bychom chtěli vracet k využití do téže nebo některé z předcházejících etap životního cyklu.

Reálný přístup k nakládání s odpady je dán nejen úrovní technických znalostí, ale především možnostmi ekonomickými. Směrnice Rady ES 75/442/EHS, o odpadech kladla důraz především na zvýšení využití vzniklých odpadů. Zároveň však stanovila hierarchii v odpadovém hospodářství, přičemž se opírala o výsledky analýz a trendů, které naznačovaly, že množství a nebezpečnost odpadů se bude zvyšovat.

Podnětem k hledání možností regenerace a recyklace byl nedostatek skládek a podstatné zvýšení poplatků za dopravu odpadů a jejich uložení

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...