dnes je 18.7.2024

Input:

Emisní limity při spalování více druhů paliv

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.7 Emisní limity při spalování více druhů paliv

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro zařízení, které používá současně více paliv pro zajištění výkonu, se stanoví emisní limity podle následujícího postupu:

  • každému jednotlivému palivu se stanoví emisní limity pro znečišťující látky podle jmenovitého tepelného příkonu a typu zařízení,

  • určí se vážená hodnota limitu všech používaných druhů paliv. Jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem příslušného paliva (hodnotou, kterou se podílí na celkovém příkonu zařízení). Součin se vydělí součtem celkových příkonů dodaných všemi palivy,

  • vážené limity jednotlivých paliv se sečtou. Získá se tak výsledný emisní limit zařízení.

Pokud se v zařízení, které spaluje více paliv použijí zbytky z destilace a zpracování ropy pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na předchozí ustanovení předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu zařízení činí podíl, jímž přispívá toto palivo, alespoň 50 %.

Je-li tento podíl nižší než 50 %, stanoví se hodnota emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu z jednotlivých paliv. Při tom se postupuje následovně:

  • každému jednotlivému palivu se stanoví emisní limity pro znečišťující látky podle jmenovitého tepelného příkonu a typu zařízení,

  • vypočte se hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo (to je

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...