dnes je 21.3.2019
Input:

EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025

19.4.2018, Zdroj: ČTK

Evropský parlament včera podpořil recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44 procent na 55 procent. Do roku 2035 by mělo být také maximálně deset procent komunálního odpadu určeno k uložení na skládku. Směrnice budou během několika týdnů vyhlášeny v úředním věstníku unie a poté budou mít členské země dva roky na to, aby je zapracovaly do svých národních právních řádů.

Cíl se postupně zvýší na 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035. Téměř 65 % obalových materiálů bude muset být recyklováno do roku 2025 a 70 % do roku 2030. Samostatné cíle jsou stanoveny pro konkrétní obalové materiály, jako jsou papír a lepenka, plasty, sklo, kov a dřevo. Návrhy rovněž omezují podíl skládkovaného komunálního odpadu na maximálně 10 % do roku 2035 a členské státy by měly usilovat o snížení potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Před zveřejněním schválených předpisů v Úředním věstníku EU, je nyní musí formálně potvrdit Rada.

Češi vyprodukují ročně na 340 kilogramů odpadu na osobu, což je řadí na třetí místo v EU co do množství vyprodukovaného odpadu. Pouze třetinu z něj ale Česká republika recykluje či kompostuje a téměř polovina komunální odpadu končí v ČR na skládkách. Nejpozději v roce 2025 by ale měla být více než polovina komunálního odpadu v jednotlivých zemích EU recyklována. Vyplývá to z balíku reforem, který dnes schválili europoslanci.

"Česká republika může tyto cíle dobře splnit, jsou nastaveny realisticky," domnívá se europoslanec Stanislav Polčák, který je zároveň předsedou Sdružení místních samospráv. Jako nejdůležitější vidí vytřiďování bioodpadu z komunálního odpadu. "Odpad je komodita, kterou může i obec dobře zpeněžit," řekl ČTK Polčák, podle něhož by měl stát podpořit a motivovat obce

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři