Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Harmonizovaný seznam účinných látek v pesticidech

28.2.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Evropská Komise vydala nařízení č. 2017/269, v němž mění přílohu III s harmonizovanou klasifikací účinných látek v pesticidech.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/269 ze dne 16. Února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek.

Vydáno: 17. 2. 2016
Účinné od: 9. 3. 2017

 

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKACE LÁTEK

Hlavní skupiny

Kategorie přípravků

Kód

Chemická skupina

Obecné názvy látek

Společná nomenklatura

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicidy a baktericidy

 

PES_F

 

 

 

 

 

Anorganické fungicidy

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

SLOUČENINY MĚDI

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

BORDEAUXSKÁ JÍCHA

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HYDROXID MĚĎNATÝ

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXID MĚĎNÝ

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXYCHLORID MĚĎNATÝ

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TROJSYTNÝ SÍRAN MĚĎNATÝ

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

OSTATNÍ SOLI MĚDI

 

44

 

 

F01_02

ANORGANICKÁ SÍRA

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SÍRA

7704-34-9

18

 

 

F01_99

OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

POLYSULFID VÁPENATÝ

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

FOSFONÁTY DRASELNÉ (DŘÍVE FOSFORITAN DRASELNÝ)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

FOSFORITAN DISODNÝ

 

808

 

 

F01_99_07

 

HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

Fungicidy na bázi karbamátů a dithiokarbamátů

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICIDY NA BÁZI KARBANILÁTU

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETHOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTHIAVALIKARB-ISOPROPYL

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICIDY NA BÁZI DITHIOKARBAMÁTU

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ

 

 

 

Fungicidy na bázi benzimidazolů

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLU

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

THIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

THIOFANÁT-METHYL

23564-05-8

262

 

 

F03_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ

 

 

 

Fungicidy na bázi imidazolů a triazolů

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FUNGICIDY NA BÁZI KONAZOLU

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTHIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLU

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

 

 

F04_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOKTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ

 

 

 

Fungicidy na bázi morfolinů

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINU

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETHOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ

 

 

 

Fungicidy mikrobiologického nebo botanického původu

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

Mikrobiologické fungicidy

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS (KMEN AQ10)

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (KMENY DSM 14940-1)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS (KMEN QST 713)

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM (KMEN J1446)

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS (KMEN MA342)

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (KMEN T-22, KMEN ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA (KMEN O)

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (NĚKOLIK KMENŮ)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. (KMEN DSMZ 13134)

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (KMEN M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (KMEN K61) (DŘÍVE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (KMEN ICC012, KMEN T25, KMEN TV1) (DŘÍVE T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (KMEN T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN IMI 206040, KMEN T11) (DŘÍVE T. HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN I-1237)

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (KMEN ICC080) (DŘÍVE T. VIRIDE)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (KMEN IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (KMEN WCS850) (DŘÍVE VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KMEN MBI 600)

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KMEN FZB24)

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE (KMEN LAS02)

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN SC1)

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM (KMEN D747)

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS (KMEN QST 2808)

 

 

 

 

F06_02

BOTANICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOL

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GERANIOL

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

THYMOL

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

VÝTAŽEK Z KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO (TEA TREE)

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARIN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO – PRÁŠEK ZE SEMEN (FEN 560)

 

858

 

 

F06_02_07

 

VÝTAŽEK Z KŘÍDLATKY SACHALINSKÉ

 

 

 

 

F06_99

OSTATNÍ FUNGICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISAN

 

980

 

Baktericidy

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

ANORGANICKÉ BACTERICIDY

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

CHLORNAN SODNÝ

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SÍRAN HLINITÝ

10043-01-3

849

 

 

F07_99

OSTATNÍ BACTERICIDY

 

 

 

 

Ostatní fungicidy a baktericidy

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

ALIFATICKÉ DUSÍKATÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODIN

2439-10-3

101

 

 

F99_02

FUNGICIDY NA BÁZI AMIDU

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPIKOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FUNGICIDY NA BÁZI ANILIDU

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

KARBOXIN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXAN

874967-67-6

833

 

 

F99_05

AROMATICKÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLORTHALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

METHYLESTER KYSELINY 2,5-DICHLORBENZOOVÉ

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FUNGICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODION

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FUNGICIDY NA BÁZI DINITROANILINU

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FUNGICIDY NA BÁZI DINITROFENOLU

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOKAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETYL-AL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLKLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FUNGICIDY NA BÁZI OXAZOLU

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FUNGICIDY NA BÁZI FENYLPYRROLU

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FUNGICIDY NA BÁZI FTALIMIDU

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

KAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FUNGICIDY NA BÁZI PYRIMIDINU

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FUNGICIDY NA BÁZI CHINOLINU

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYCHINOLIN SULFÁT (8-HYDROXYCHINOLIN VČETNĚ OXYCHINOLINU)

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

CHINOXYFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FUNGICIDY NA BÁZI CHINONU

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITHIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FUNGICIDY NA BÁZI STROBILURINU

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PIKOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBIN

141517-21-7

617

 

 

F99_17

FUNGICIDY NA BÁZI MOČOVINY

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYKURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

MOČOVINA

57-13-6

913

 

Nezařazené fungicidy

F99_99

NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METHYL

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

KYSELINA ASKORBOVÁ

 

774

 

 

F99_99_05

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENON

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROCHINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALÁT (DŘÍVE VALIFENAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETHYL-DISULFID

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPYRAZAMIN

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

OSTATNÍ NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY

 

 

Herbicidy, desikanty a přípravky proti mechům

 

PES_H

 

 

 

 

 

Herbicidy na bázi fenoxy-fytohormonů

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

HERBICIDY NA BÁZI FENOXYKYSELIN

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi triazinů a triazinonů

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINU

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTHYLAZIN

5915-41-3

234

 

 

H02_03

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINONU

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi amidů a anilidů

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

HERBICIDY NA BÁZI AMIDU

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETHENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETHOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

HERBICIDY NA BÁZI ANILIDU

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

HERBICIDY NA BÁZI CHLORACETANILIDU

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

 

 

H03_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi karbamátů a bis-karbamátů

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

HERBICIDY NA BÁZI BIS-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLORPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

 

 

H04_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ

 

 

 

Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

HERBICIDY NA BÁZI DINITROANILINU

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU

 

 

 

Herbicidy na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

HERBICIDY NA BÁZI SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-METHYL

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURON-METHYL

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

JODOSULFURON-METHYL SODNÝ

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON-METHYL

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-METHYL

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

THIFENSULFURON-METHYL

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-METHYL

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETHAMETSULFURON-METHYL

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURON-METHYL

100784-20-1

785

 

 

H06_02

HERBICIDY NA BÁZI URACILU

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

2164-08-1

163

 

 

H06_03

HERBICIDY NA BÁZI MOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

Ostatní herbicidy

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

HERBICIDY ZE SKUPINY FENOXYPYRIDINŮ

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

KLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP-BUTYL

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DIKLOFOP-METHYL

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P-ETHYL

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

CHIZALOFOP-P-ETHYL

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

CHIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

HERBICIDY NA BÁZI BENZOFURANU

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETHOFUMESÁT

26225-79-6

233

 

 

H99_03

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY BENZOOVÉ

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

HERBICIDY NA BÁZI BIPYRIDYLU

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIKVAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

HERBICIDY NA BÁZI CYKLOHEXANDIONU

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

KLETHODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYKLOXYDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

HERBICIDY NA BÁZI DIAZINU

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

 

H99_07

HERBICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

 

H99_08

HERBICIDY NA BÁZI DIFENYLETHERU

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

HERBICIDY NA BÁZI IMIDAZOLINONU

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ANORGANICKÉ HERBICIDY

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SÍRAN ŽELEZNATÝ

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

HERBICIDY NA BÁZI ISOXAZOLU

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZON

210631-68-8

800

 

 

H99_13

HERBICIDY NA BÁZI NITRILU

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOXYNIL OKTANOÁT A/NEBO HEPTANOÁT

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICIDY

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINÁT AMONNÝ

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYFOSÁT

1071-83-6

284

 

 

H99_15

HERBICIDY NA BÁZI FENYLPYRAZOLU

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFEN-ETHYL

129630-19-9

605

 

 

H99_16

HERBICIDY NA BÁZI PYRIDAZINONU

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

 

H99_17

HERBICIDY NA BÁZI PYRIDINKARBOXAMIDU

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDINKARBOXYLOVÉ

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

KLOPYRALID – MONOETHANOLAMINOVÁ SŮL

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFEN-METHYL

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPYRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19

HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVÉ

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

HERBICIDY NA BÁZI CHINOLINU

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

 

H99_21

HERBICIDY NA BÁZI THIADIAZINU

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZON

25057-89-0

366

 

 

H99_22

HERBICIDY NA BÁZI THIOKARBAMÁTU

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRIALLÁT

2303-17-5

97

 

 

H99_23

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLU

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROL

61-82-5

90

 

 

H99_24

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLINONU

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

KARFENTRAZON-ETHYL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLONU

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYKARBAZON-NATRIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

THIENKARBAZON-METHYL

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

HERBICIDY NA BÁZI TRIKETONU

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRION

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULKOTRION

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRION

335104-84-2

790

 

Nezařazené herbicidy

H99_99

NEZAŘAZENÉ HERBICIDY

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

KYSELINA OCTOVÁ

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAK SODNÝ

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

KYSELINA PELARGONOVÁ

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

CHINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

OSTATNÍ HERBICIDY, DESIKANTY A PŘÍPRAVKY PROTI MECHŮM

 

 

Insekticidy a akaricidy

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insekticidy na bázi pyrethroidů

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

AKRINATHRIN

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ

 

 

 

Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSEKTICIDY NA BÁZI DIAMIDU KYSELINY ANTHRANILOVÉ

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CYANTRANILIPROL

 

 

 

 

I02_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

 

 

 

Insekticidy na bázi karbamátů a oxim-karbamátů

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSEKTICIDY NA BÁZI OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METHOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANÁT-HYDROCHLORID

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METHIOKARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

Insekticidy na bázi organofosfátů

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETHOÁT

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETHOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATHION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METHYL

29232-93-7

239

 

 

I04_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI ORGANOFOSFÁTŮ

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI ORGANOFOSFÁTŮ

 

 

 

Insekticidy mikrobiologického nebo botanického původu

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

MIKROBIOLOGICKÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

VIRUS GRANULÓZY OBALEČE ZIMOLÉZOVÉHO ADOXOPHYES ORANA (AoGV) (KMEN BV-0001)

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (KMEN AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE (KMEN BIPESCO 5F/52)

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (KMEN FE9901)

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (KMENY ABTS-1857 A GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (KMENY ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 A EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (KMEN NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (KMENY ATCC 74040 A GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

VIRUS GRANULÓZY OBALEČE JABLEČNÉHO CYDIA POMONELLA (CpGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE ČERNOPÁSKY BAVLNÍKOVÉ HELICOVERPA ARMIGERA (HaNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (KMEN VE6) (DŘÍVE VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE BLÝSKAVKY SPODOPTERA LITTORALIS (SlNPV)

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA (KMEN 147)

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA (KMEN NPP11B005)

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA (KMEN 97) (DŘÍVE PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE BLÝSKAVKY ČERVIVCOVÉ SPODOPTERA EXIGUA (SeNPV)

 

592

 

 

I05_02

BOTANICKÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

OLEJ Z POMERANČOVÉ KŮRY

 

902

 

 

I05_02_02

 

OLEJ Z AKSAMITNÍKU

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PYRETHRINY

8003-34-7

32

 

 

I05_99

OSTATNÍ INSEKTICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU

 

 

 

Akaricidy

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

AKARICIDY NA BÁZI PYRAZOLU

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

 

I06_02

AKARICIDY NA BÁZI TETRAZINU

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

 

I06_99

OSTATNÍ AKARICIDY

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACECHINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFEN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

OSTATNÍ AKARICIDY

 

 

 

Ostatní insekticidy

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSEKTICIDY VYROBENÉ FERMENTACÍ

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMEKTIN

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

INSEKTICIDY NA BÁZI BENZOYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAZÁTU

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSEKTICIDY NA BÁZI DIAZYLHYDRAZINU

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METHOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFENOZID

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGULÁTORY RŮSTU HMYZU

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZIN

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

INSEKTICIDY NA BÁZI NITROGUANIDINU

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

KLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICIDY

 

 

 

 

 

I99_10

INSEKTICIDY NA BÁZI OXADIAZINU

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSEKTICIDY NA BÁZI FENYLETHERU

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSEKTICIDY NA BÁZI (FENYL-)PYRAZOLU

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROL

500008-45-7

794

 

 

I99_13

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDINU

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMETROZIN

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONIKAMID

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDYLMETHYLAMINU

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

THIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURON

951659-40-8

 

 

 

I99_15

INSEKTICIDY ZE SKUPINY ESTERŮ KYSELINY SIŘIČITÉ

 

 

 

 

 

I99_17

INSEKTICIDY ZE SKUPINY BUTANOÁTŮ

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATRAKTANTY HMYZU LINEÁRNÍ MOTÝLÍ FEROMONY (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(8E,10E)-DODEKA-8,10-DIEN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

[(Z)-DODEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

[(Z)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

[(2E,13Z)-OKTADEKA-2,13-DIEN-1-YL]-ACETÁT

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

[(7E,9E)-DODEKA-7,9-DIEN-1-YL]-ACETÁT

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

[(7E,9Z)-DODEKA-7,9-DIEN-1-YL]-ACETÁT

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

[(7Z,11E)-HEXADEKA-7,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

[(7Z,11Z)-HEXADEKA-7,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

[(9Z,12E)-TETRADEKA-9,12-DIEN-1-YL]-ACETÁT

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

[(E)-TETRADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-DEC-5-EN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

[(E)-DEC-5-EN-1-YL]-ACETÁT

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

[(E)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

[(E/Z)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-HEXADEC-11-EN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

[(Z)-HEXADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-HEXADEC-11-ENAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

[(Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-OKTADEC-13-ENAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-TETRADEC-7-ENAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-DODEC-8-EN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-HEXADEC-9-ENAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

[(Z)-TETRADEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECYL-ACETÁT

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADEKAN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODEKAN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

[(E/Z)-DODEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

[(3E,8Z,11Z)-TETRADEKA-3,8,11-TRIEN-1-YL]-ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_29

 

[(3E,8Z)-TETRADEKA-3,8-DIEN-1-YL]-ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECYLACETÁT

 

 

 

 

I99_18_31

 

[(9Z,11E)-TETRADEKA-9,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

[(3E,13Z)-OKTADEKA-3,13-DIENYL]-ACETÁT

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

[(3Z,13Z)-OKTADEKA-3,13-DIENYL]-ACETÁT

53120-26-7

 

 

 

I99_19

OSTATNÍ ATRAKTANTY HMYZU

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

ACETÁT AMONNÝ

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCIN (BUTAN-1,4-DIAMIN)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

TRIMETHYLAMIN-HYDROCHLORID

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

[(Z)-HEXADEC-13-EN-11-YN-1-YL]-ACETÁT

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

[(7Z,13Z,16Z,19Z)-DOKOSA-7,13,16,19-TETRAEN-1-YL]-ISOBUTYRÁT

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESKALUR

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

HYDROLYZOVANÉ BÍLKOVINY

 

901

 

Nezařazené insekticidy-akaricidy

I99_99

NEZAŘAZENÉ INSEKTICIDY-AKARICIDY

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

MASTNÉ KYSELINY C7–C18 A DRASELNÉ SOLI NENASYCENÝCH KYSELIN C18 (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

METHYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN C8–C10 (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZACHIN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KŘEMELINA (HLINKA ZE SKOŘÁPEK ROZSIVEK)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

KYSELINA LAUROVÁ (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZON

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

METHYL-DEKANOÁT (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

METHYL-OKTANOÁT (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

KYSELINA OLEJOVÁ (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

PARAFÍNOVÝ OLEJ (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFAN

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

SULFURYLFLUORID

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

MASTNÉ KYSELINY C7 AŽ C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

FOSFID HLINITÝ

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

FOSFID HOŘEČNATÝ

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

OXID UHLIČITÝ

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEXTRIN

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOVÁ SMĚS QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMID

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

OSTATNÍ INSEKTICIDY-AKARICIDY

 

 

Moluskocidy

 

PES_M

 

 

 

 

 

Moluskocidy

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLUSKOCIDY

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

OSTATNÍ MOLUSKOCIDY

 

 

Regulátory růstu rostlin

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Fyziologické regulátory růstu rostlin

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METHYLCYKLOPROPEN

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLORMEKVAT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETHEFON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ETHYLEN

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

KYSELINA GIBERELOVÁ

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBERELIN

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZACHIN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

MALEINHYDRAZID

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIKVAT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADION VÁPENATÝ

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

5-NITROGUAJAKOLÁT SODNÝ

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

O-NITROFENOLÁT SODNÝ

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

P-NITROFENOLÁT SODNÝ

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAK-ETHYL

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALIN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

OSTATNÍ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

DEKAN-1-OL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

2-(1-NAFTYL)ACETAMID (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENIN

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

KYSELINA INDOLYLBUTANOVÁ

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (TAKÉ JAKO CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETHYLNAFTALEN

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

SODNÁ SŮL THIOSULFÁTOVÝCH KOMPLEXŮ STŘÍBRA (I)

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

KYSELINA S-ABSCISOVÁ

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

OSTATNÍ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

Přípravky proti klíčení

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

KARVON

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ

 

 

 

Ostatní regulátory růstu rostlin

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS (DŘÍVE VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS A CHALUHY)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN

 

 

Ostatní přípravky na ochranu rostlin

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Minerální oleje

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

MINERÁLNÍ OLEJE

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

MINERÁLNÍ OLEJE

 

 

 

Rostlinné oleje

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

ROSTLINNÉ OLEJE

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

ROSTLINNÉ OLEJE / OLEJ Z VOŇATKY NARDOVÉ

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

ROSTLINNÉ OLEJE / HŘEBÍČKOVÝ OLEJ

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

ROSTLINNÉ OLEJE / ŘEPKOVÝ OLEJ

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

ROSTLINNÉ OLEJE / MÁTOVÝ OLEJ

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

OSTATNÍ ROSTLINNÉ OLEJE

 

 

 

Prostředky pro sterilizaci půdy (vč. nematicidů)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

BIOLOGICKÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS (KMEN 251)

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS (KMEN I-1582)

 

 

 

 

ZR03_02_99

OSTATNÍ BIOLOGICKÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_03

ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTHIAZÁT

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

OSTATNÍ ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICIDY

 

 

 

 

 

ZR03_99

OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METAM SODNÝ

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY

 

 

 

Rodenticidy

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDY

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

FOSFID VÁPENATÝ

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

FOSFID ZINEČNATÝ

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

OSTATNÍ RODENTICIDY

 

 

 

Všechny ostatní přípravky na ochranu rostlin

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

OSTATNÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

 

 

 

 

ZR99_02

REPELENTY

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SÍRAN AMONNO-HLINITÝ

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

KŘEMIČITAN HLINITÝ (TAKÉ JAKO KAOLIN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

KREVNÍ MOUČKA

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

KARBID VÁPENATÝ

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

UHLIČITAN VÁPENATÝ

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

DENATHONIUM-BENZOÁT

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

VÁPENEC

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METHYL(NONYL)KETON

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

KŘEMENNÝ PÍSEK

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

PACHOVÉ REPELENTY / SUROVÝ TALOVÝ OLEJ

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

PACHOVÉ REPELENTY / DEHET Z TALOVÉHO OLEJE

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

KŘEMIČITAN SODNO-HLINITÝ

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

ZBYTKY Z DESTILACE TUKU

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

PACHOVÉ REPELENTY / RYBÍ OLEJ

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

PACHOVÉ REPELENTY / OVČÍ LŮJ

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

VÝTAŽEK Z ČESNEKU

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

PEPŘ

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

OSTATNÍ REPELENTY

 

 

 

 

ZR99_99

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

KYSELINA KAPRINOVÁ

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

KYSELINA KAPRYLOVÁ

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUKAN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VIRUS ŽLUTÉ MOZAIKY CUKETY, SLABÝ KMEN

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VIRUS MOZAIKY PEPINA, KMEN CH2, IZOLÁT 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

 

 

 

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: