dnes je 12.11.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh

1.7.2019, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.

Vydáno: 25. 6. 2019
Platné od: 15. 7. 2019
Účinné od: 16. 7. 2022

Nařízení zakazuje použití jako vstupní materiál mj. organické části směsného komunálního odpadu z domácností oddělené mechanickou, fyzikálně-chemickou, biologickou a/nebo manuální cestou a čistírenských kalů pro kategorii certifikovaných hnojiv KSM 3: KOMPOST.

Nařízení také zakazuje použití jako vstupní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu

Partneři