Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Přezkum chemických látek a pesticidů v příloze III Rotterdamské úmluvy

21.4.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, je, že Unie podpoří přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Rozhodnutí Rady (EU) 2017/674 ze dne 3. dubna 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Vydáno dne: 3. 4. 2017

Účinné od: 3. 4. 2017

 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie schválila Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „Rotterdamská úmluva“) rozhodnutím Rady 2006/730/ES (1). Rotterdamská úmluva vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (2) byla Rotterdamská úmluva provedena v Unii.

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: