Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin

31.1.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Evropská Komise ve svém prováděcím nařízení č. 157/2017 obnovila schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/157 ze dne 30. ledna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thiabendazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011.

Vydáno dne: 31. 1. 2017
Účinné od: 1. 4. 2017

 

Platnost schválení účinné látky thiabendazol, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 30. června 2017.

V souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (3) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení zařazení látky thiabendazol do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (4).

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.

Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 28. května 2013 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

Dne 23. října 2014 oznámil úřad Komisi svůj závěr (5) o tom, zda lze očekávat, že látka thiabendazol splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Komise

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: