Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (dekaBDE)

11.2.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Změna se týká látky bis(pentabromfenyl)ether, jejíž výroba, používání nebo uvádění na trh jako látky samotné nebo jako složky jiných látek, obsažené ve směsích nebo v předmětech, představuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Rozhodnutí Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. Února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether.

Vydáno dne: 10. 2. 2017
Účinné od: 2. 3. 2017

 

Cílem změny přílohy XVII nařízení REACH (nařízení EP a Rady č. 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů), je řešit rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, která představuje výroba, uvádění na trh nebo používání dekaBDE. Tato chemická látka se běžně používá jako přísada zpomalující hoření a využívá se v mnoha různých odvětvích, zejména v plastových a textilních výrobcích, lepidlech, těsnících materiálech, nátěrech a inkoustech.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje tato položka:

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: