Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přechod na elektronický způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v systému SEPNO k 2. 5. 2018

1.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8
Přechod na elektronický způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v systému SEPNO k 2. 5. 2018

Ing. Petr Šulc

Podle přechodných ustanovení k novele zákona o odpadech (ZOO) měl být od 1. 1. 2018 zaveden systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů elektronickým způsobem v systému ISPOP. Systém evidence přepravy NO (SEPNO) se ale nepodařilo spustit ani tentokrát. Nový termín spuštění SEPNO a zahájení elektronického ohlašování přepravy byl MŽP oznámen na 2. 5. 2018.

Způsob ohlašování přepravy NO na území ČR od 1. 1. 2017 do doby zprovoznění SEPNO (2. 5. 2018)

Povinné osoby budou plnit své zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 40 odst. 8 ZOO.

Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu.

Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu.

Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy od odeslaných zásilek nebezpečného odpadu.

Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy od převzatých zásilek nebezpečného odpadu.

Systém SEPNO bude zprovozněn 2. 5. 2018. Do té doby nebude možné ohlašovat přepravu NO jiným způsobem (elektronicky), než v listinné podobě, jak stanovilo Sdělení ze dne 12. 12. 2016.

Zpětné dohlašování přeprav NO do SERPNO za rok 2017 bylo MŽP vyloučeno

Podstatné je, že si MŽP uvědomilo, že systém ve skutečnosti nikdy nebyl spuštěn, a tudíž nemohlo ani dojít k přerušení jeho provozu tak, jak jej definuje §40 odst. 8 zákona o odpadech. MŽP ve Sdělení konstatuje, že povinné osoby nebudou zpětně dohlašovat přepravy NO po území ČR, ke kterým došlo nebo dojde před zprovozněním SEPNO. Tato otázka nebyla ve Sdělení z 12. 12. 2017 jednoznačně dořešena. Je škoda, že povinné osoby na toto sdělení museli čekat až do listopadu.

Postup ohlašování po zprovoznění SEPNO dle § 40 ZOO (po 2. 5. 2018) - řádný provoz SEPNO:
úkon Povinná osoba poznámka
Ohlášení přepravy NO před jejím zahájením Odesílatel NO* V SEPNO
Zrušení ohlášení přepravy NO do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy Odesílatel NO** V případě nezahájení přepravy v ohlášeném termínu - v SEPNO
Oprava údajů o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji Odesílatel NO** Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy NO - v SEPNO
Potvrzení převzetí NO Příjemce NO*** Nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí NO - v SEPNO; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: