Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evidence přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2018

5.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8
Evidence přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2018

Ing. Petr Šulc

Systém elektronického odhlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR je zakotven v ustanovení § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, konkrétně se jedná o novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. V přechodných ustanoveních je stanoveno, že přede dnem 31. prosince 2016 nejsou odesílatel a příjemce povinni ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud vedou evidenci podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon tak předpokládal, že nejpozději od 1.1.2017 bude funkční informační systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO). Vzhledem k tomu, že se MŽP dosud nepodařilo zprovoznit SEPNO (provozovaný v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP), tak se od 1.1.2017 provádí ohlašování přepravy NO náhradním způsobem, definovaným v ustanovení § 40 odst. 8, pouze prostřednictvím listinných formulářů (2 ks), jejichž obsah stanovila novelizovaná vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve své příloze č. 26. Tento postup stanovilo MŽP dne 12. prosince 2016 ve Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, od 1. ledna 2017, které je dostupné zde (dále jen „Sdělení”).

Provoz ISPOP zajišťuje organizace MŽP CENIA, která na svých stránkách uvádí, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017. Bohužel, ani k 2.10.2017 nebyl datový standard zveřejněn na webových stránkách CENIA. Absence vyhlášení datového standardu brání implementaci režimu do SW pro nakládání s odpady.

Dle sdělení provozovatele ISPOP bude plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) zahájen s ročním zpožděním, tedy od 1. 1. 2018.

Pokud systém SEPNO nebude po dobu podstatné části kalendářního roku 2017 fungovat, mělo by MŽP řešit otázku

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: