Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hlášení o odpadech za původce odpadu za rok 2017 prostřednictvím ISPOP (hlášení za provozovnu)

3.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.5
Hlášení o odpadech za původce odpadu za rok 2017 prostřednictvím ISPOP (hlášení za provozovnu)

Ing. Petr Šulc

Podrobný návod včetně všech náležitostí a povinností, které musí uvést původce dopadu, který za rok 2017 vyprodukoval více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t odpadu ostatního.

Kdo podává hlášení: původce odpadu, který za rok 2017 vyprodukoval více jak 100 kg nebezpečného odpadu nebo více jak 100 t odpadu ostatního. Tyto limity se vztahují k bilanci za všechny provozovny! Pokud je alespoň jeden limit v součtu překročen, je původce odpadu povinen podat hlášení za všechny provozovny, i kdyby každá jednotlivě limity nepřekračovala.

Termín: do 15.2.2018

Způsob: elektronicky do informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP –  www.ispop.cz )

Komu se hlášení podává: hlášení se podává úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v jejímž správním obvodu se nachází provozovna původce odpadů. Ve formuláři hlášení se jedná o první údaj, který se má vyplnit.

Registrace subjektu: Původce musí být registrován v ISPOP. To provedete prostřednictvím formuláře pdf, který si stáhnete z  www.ispop.cz  – na hlavní stránce v menu vlevo je „REGISTRACE SUBJEKTU”. Zde si stáhnete „REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ”, který vyplníte (minimální verze Acrobat Reader 10, jinak nebude registrace provozovatelem ISPOP zpracována). Vyplněný REGSTRAČNÍ FORMULÁŘ musíte autorizovat. Autorizace se provede jednou ze tří možností – odesláním formuláře prostřednictvím datové schránky subjektu, odesláním elektronicky podepsaného formuláře. V těchto případech je formulář současně autorizován. Třetí možností, pokud nevlastníte elektronický podpis nebo datovou schránku, odešlete formulář „on-line do ISPOP”. Pak autorizace vyžaduje druhý krok – následně autorizujte zasláním listinného potvrzení, které Vám bude doručeno na e-mail uvedený v registračním formuláři.

Systém ISPOP Vám vygeneruje přístupové údaje a ty Vám zašle na mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Po provedené registraci můžete zpracovat hlášení.

Zpracování hlášení: Registrovaný původce odpadu se přihlásí do ISPOP prostřednictvím  www.ispop.cz  v pravém horním rohu, kde zadá login a heslo. Poté v horní liště zvolíte „MŮJ ÚČET”. V levé části se otevře nabídka, ze které volíte „Stažení formuláře”. Nyní vyberete svoji společnost jako ohlašovatele. Ve druhém kroku volíte druh hlášení. Automaticky je vyplněn rok 2017. Pro hlášení o odpadech volíte z nabídky formulářů „F_ODP_PROD”, který se nabízí jako první.

Po potvrzení máte možnost definovat, jak bude formulář hlášení předvyplněn. Základní varianta je předvyplněný formulář pouze údaji o subjektu z veřejných registrů. Zde budou vyplněny pouze údaje o firmě, nikoli o jednotlivých provozovnách. Tato volba je jedinou možností, pokud jste zatím do ISPOP v předcházejících letech nehlásili. Druhá možnost nabízí stažení formuláře, který je předvyplněn údaji z posledního autorizovaného hlášení. Tu volí subjekt, který např. za rok 2016 ohlašoval. Formulář bude vyplněn identicky, jako v posledním hlášení. Zachovají se zde již vyplněné druhy odpadů, partneři přebírající odpady. Původce zde pouze doplní ty údaje, které se vtahují k roku 2017 – množství odpadů,

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: