Zatřídění dokumentu
Téma
Typ informace

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem

11.4.2017, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)

Odkládání odpadního stavebního polystyrenu do kontejnerů pro tříděný sběr komunálních odpadů (žlutých kontejnerů) je zakázáno zákonem o odpadech a může být sankcionováno až do výše 50 000 Kč.

Ministerstvo životního prostředí publikovalo informaci odboru odpadů o nakládání s polystyrenem po vydání nařízení Komise (EU) č. 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Odkládání odpadního stavebního polystyrenu do kontejnerů pro tříděný sběr komunálních odpadů (žlutých kontejnerů) je zakázáno zákonem o odpadech a může být sankcionováno až do výše 50 000

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: