dnes je 21.4.2024

Input:

Integrovaný registr znečišťování zpřístupní více údajů veřejnosti

5.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve čtvrtek 27.9.2007 byly zveřejněny nové údaje o znečišťování životního prostředí. Znečišťovatelé, kteří překročili ohlašovací prahy stanovené v právních předpisech pro vybraných 72 látek, museli ohlásit tyto údaje do veřejného integrovaného registru znečišťování (IRZ), který provozuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Za rok 2006 podalo hlášení celkem 1023 provozoven, což je o 45 provozoven více než v roce 2005 a o 144 více než v roce 2004. Počet ohlašujících provozoven poprvé přesáhl 1000. Nejvíce provozoven, za něž byla podána hlášení, spadá do Jihomoravského kraje (126) a Středočeského kraje (117). Nejméně pak do Hlavního města Prahy (12). Na stránkách http://www.irz.cz/ tak bude k dispozici opět více konkrétních údajů o znečišťování životního prostředí.

Databáze IRZ se s třetím rokem ohlašování postupně rozrostla o další údaje. V českém integrovaném registru znečišťování budou dostupné údaje ze tří ohlašovacích let (2004, 2005, 2006). Počet provozoven ohlašujících do IRZ se opět zvýšil. Nárůst lze přičíst stále se zlepšujícímu povědomí široké i odborné veřejnosti o této problematice a informační kampani, která je ze strany MŽP a CENIA k tématu registru vedena.

Pro vyhledávání detailních informací má uživatel internetové stránky IRZ řadu možností. Prostřednictvím dotazovacího formuláře je umožněno uživateli vyhledávat podle následujících parametrů:
- ohlašovací rok (2004, 2005, 2006),
- druh emise nebo přenosu,
- typ emise (běžné, havarijní),
- metoda zjišťování (M, C, E),
- název organizace (provozovny) nebo IČ,
- látka,
- odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ),
- lokalita - kraj, obec.

Odpovědí na dotaz je potom strukturovaný výpis, který umožňuje přechody mezi různými druhy informací. Informace lze vyhledávat i pomocí mapové aplikace.

Kromě uvedených možností je na stránkách k

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...