Zatřídění dokumentu
Typ informace

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Interní kontrola - chemické látky ve zdravotnických zařízeních

15.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stručný popis možné podoby interní kontroly zaměřené na chemické látky ve zdravotnických zařízeních spolu se základním legislativním zastřešením.

Základním právním rámcem v oblasti interních kontrol je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, který udává základní rámec kontrol v oblasti BOZP. Dalším rozšiřujícím právním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. V případě nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi je důležitým právním předpisem zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (§ 44a, b). Rámcový výčet základních právních předpisů zakončuje zákon

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: