dnes je 15.7.2024

Input:

Jak ukládat odpady na skládky

7.4.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi na Vaše dotazy...

Jaký je rozdíl mezi inertním odpadem a nereaktivním nebezpečným odpadem?

Rozdíl mezi inertním odpadem  podle § 2 písm. a) a nereaktivním nebezpečným odpadem podle § 2 písm. o) návrhu vyhlášky je, jak z definic vyplývá, v tom, že inertní odpad nejen za normálních klimatických podmínek nepodléhá změnám a nereaguje způsoby v definici uvedenými, stejně jako nereaktivní nebezpečný odpad, ale navíc nesmí být odpadem nebezpečným a musí splňovat další požadavky na inertní odpad podle § 2 písm. a) nové vyhlášky.

Jaké jsou rozdíly mezi podskupinami skládek S – OO1, S – OO2 a S – OO3?

Rozdíly  mezi jednotlivými podskupinami skládek  skupiny S – ostatní odpad nejsou markantní, ale jsou:

a)      Podskupina S - OO1 se liší od podskupiny S – OO2 třídou vyluhovatelnosti (IIa, IIb) a tím, že na skládky podskupiny S – OO 2 lze ukládat za stanovených podmínek nereaktivní nebezpečné odpady a na skládky S – OO1 nikoliv,

b)      Podskupina S – OO3 se od podskupin S – OO1 a S – OO2 liší tím, že na ni lze ukládat odpady s vyšším obsahem biologicky rozložitelných odpadů – tedy je možné na ni ukládat i komunální odpad, ale nelze na ni ukládat odpady na bázi sádry a to právě z toho důvodu, že na ni může být přijímán ve větším množství biologicky rozložitelný odpad (viz příloha č. 3 – mísitelnost odpadů ukládaných na skládky).

Je potřeba mít na uzavírání skládky, při kterém jsou využívány odpady integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.?

Uzavírání a rekultivace skládky, při němž je využíván odpad, je provozem zařízení k využívání odpadů, k němuž musí být souhlas krajského úřadu. Pokud na provozování skládky bylo vydáno integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, které neobsahuje provozování

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...