dnes je 13.6.2024

Input:

Kategorie zdrojů znečištění ovzduší

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2
Kategorie zdrojů znečištění ovzduší

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Kategorie zdrojů znečištění podle legislativy

Z hlediska současné enviromentální legislativy se stacionární zdroje znečistění ovzduší dělí na čtyři základní kategorie:

  1. malé zdroje znečistění ovzduší,

  2. střední zdroje znečistění ovzduší,

  3. velké zdroje znečistění ovzduší,

  4. velmi velké zdroje znečištění.

Kategorie zdrojů znečištění podle technického uspořádání

Podle technického a technologického uspořádání na:

  1. zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, (dále jen "spalovací zdroje“),

  2. spalovny odpadů a zařízení schválená podle zákona pro spoluspalování odpadu,
  3. ostatní stacionární zdroje (dále jen "ostatní zdroje“).

Kategorie zdrojů znečištění podle výkonů

Z našeho pohledu půjde hlavně o zdroje spalovacích technologických procesů. Tyto zdroje se dělí podle instalovaného výkonu všech energetických zařízení následovně:

  1. malé zdroje znečistění ovzduší s výkonem nižším než 0,2 MWt,

  2. střední zdroje znečistění ovzduší

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...